Procedura dokonywania rezerwacji miejsc VIP

 

  1. Dokonanie rezerwacji miejsc VIP na XLI Narodowy Pokaz Koni Arabskich oraz aukcję „Pride of Poland” odbywa się wyłącznie drogą e-mail.
  2. Zgłoszenia należy dokonać na adres e-mail: reservation@pkwk.org wraz z podaniem danych osobowych lub danych firmy. Ponadto, osoba dokonująca zgłoszenia zobowiązana jest podać: telefon kontaktowy, numer NIP oraz ilość rezerwowanych miejsc, a także informacje czy przysługuje osobie upust jako hodowcy – członka Polskiego Związku Hodowców Koni Arabskich (dot. wyłącznie rezerwacji na XLI Narodowy Pokaz Koni Arabskich).
  3. Osoba zgłaszająca otrzyma zwrotne potwierdzenie dokonania zgłoszenia wraz z fakturą, którą należy zapłacić w ciągu 7 dni.
  4. Zgłoszenia rezerwacji dokonywać można najpóźniej do dnia 31 lipca 2019 roku.
  5. Brak opłaty za dokonaną rezerwację w terminie 7 dni od dnia wystawienia faktury, oznacza że rezerwacja zostaje anulowana.
  6. Organizator nie przyjmuje płatności za rezerwację w gotówce. Wszelkie rezerwacje VIP podlegają potwierdzeniu i opłacie w postaci przelewu na rachunek bankowy Organizatora (Polskiego Klubu wyścigów Konnych) wskazany na fakturze.
  7. Osoba dokonująca rezerwacji i podająca swoje dane osobowe w zgłoszeniu oświadcza, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Klub Wyścigów Konnych („PKWK”) z siedzibą w Warszawie swoich danych osobowych wskazanych w niniejszym zgłoszeniu, w celu dokonania rezerwacji miejsc VIP na wydarzeniach: XLI Narodowym Pokazie Koni Arabskich oraz Aukcji „Pride of Poland” organizowanych przez PKWK. Osoba dokonująca zgłoszenia jednocześnie oświadcza, że została poinformowana przez Polski Klub Wyścigów Konnych o prawie cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, przy czym cofnięcie takiej zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania moich danych, którego Polski Klub Wyścigów Konnych dokonał przed wycofaniem przedmiotowej zgody.
Close Menu