Zaproszenia VIP

Procedura dokonywania rezerwacji miejsc VIP

1. Dokonanie rezerwacji miejsc VIP na XLIII Narodowy Pokaz Koni Arabskich oraz 52 aukcję „Pride of Poland” odbywa się wyłącznie drogą e-mai.

2. Zgłoszenia należy dokonać na adres e-mail: reservation@pkwk.org wraz z podaniem danych osobowych lub danych firmy. Ponadto, osoba dokonująca zgłoszenia zobowiązana jest podać: telefon kontaktowy, numer NIP oraz ilość rezerwowanych miejsc, a także informacje czy przysługuje osobie upust jako hodowcy.

3. Osoba zgłaszająca otrzyma zwrotne potwierdzenie dokonania zgłoszenia wraz z fakturą, którą należy zapłacić w ciągu 7 dni.

4. Zgłoszenia rezerwacji dokonywać można najpóźniej do dnia 31 lipca 2021 roku.

5. Brak opłaty za dokonaną rezerwację w terminie 7 dni od dnia wystawienia faktury, oznacza że rezerwacja zostaje anulowana.

6. Organizator nie przyjmuje płatności za rezerwację w gotówce. Wszelkie rezerwacje VIP podlegają potwierdzeniu i opłacie w postaci przelewu na rachunek bankowy Organizatora (Polskiego Klubu wyścigów Konnych) wskazany na fakturze.

7. Osoba dokonująca rezerwacji wraz z osobami towarzyszącymi zobowiązani będą do złożenia stosownego oświadczenia w dniu imprezy związanego z zagrożeniem epidemiologicznym SARS-CoV-2.

8. Osoba dokonująca rezerwacji i podająca swoje dane osobowe w zgłoszeniu oświadcza, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Klub Wyścigów Konnych („PKWK”) z siedzibą w Warszawie swoich danych osobowych wskazanych w niniejszym zgłoszeniu, w celu dokonania rezerwacji miejsc VIP na wydarzeniach: XLIII Narodowym Pokazie Koni Arabskich oraz 52 Aukcji „Pride of Poland” organizowanych przez PKWK. Osoba dokonująca zgłoszenia jednocześnie oświadcza, że została poinformowana przez Polski Klub Wyścigów Konnych o prawie cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, przy czym cofnięcie takiej zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania moich danych, którego Polski Klub Wyścigów Konnych dokonał przed wycofaniem przedmiotowej zgody.

Oferta VIP LOŻA – oferta dla jednej osoby
TEREN ZEWNĘTRZNY Czempionaty (zgodnie z programem VIP):
miejsce przy stoliku, wstęp do strefy VIP
(pozostałe miejsca przy stoliku rozdysponowuje Organizator)

wejście bezpłatne*

piątek – niedziela
(do zakończenia czempionatów)
Friday – Sunday

Oferta VIP LOŻA – oferta dla jednej osoby
Pride Of Poland i Summer Sale
(zgodnie z programem VIP):
miejsce przy stoliku 1x , wstęp do strefy VIP 1x
(pozostałe miejsca przy stoliku rozdysponowuje Organizator)

800,00 PLN netto**

niedziela sesja popołudniowa – poniedziałek
Sunday Afternoon – Monday Morning

* Zgodnie z regulaminem

** W przypadku zakupu zaproszenia VIP LOŻA – Pride of Poland i Summer Sale, Uczestnikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. W ciągu 14 dni od zapłaty faktury za zaproszenie VIP LOŻA – Pride of Poland i Summer Sale, Uczestnik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, może odstąpić od umowy bez podania przyczyn zawiadamiając o tym PKWK na adres PKWK lub na adres e-mail reservation@pkwk.org lub rezerwacja@pkwk.org z zastrzeżeniem, że odstąpienie nie może mieć miejsca po dniu 14 sierpnia 2021 roku.

W przypadku odstąpienia od umowy PKWK zobowiązuje się do zwrotu dokonanych przez Uczestnika płatności. Wszelkie zwroty płatności będą dokonywane przy użyciu tego samego sposobu płatności, którego użył Uczestnik, chyba że zgodzi się on na inny rodzaj zwrotu.

UWAGA:

Wszelkie osoby uczestniczące w Wydarzeniu w dniach 13-16 sierpnia 2021 roku zobowiązane będą do złożenia stosownego oświadczenia związanego z zagrożeniem epidemiologicznym SARS-CoV-2 i podania danych kontaktowych, na wypadek stwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u któregokolwiek z uczestników Wydarzenia.