Zgłoszenia koni do pokazu należy przesyłać na adres:

Polski Klub Wyścigów Konnych (z dopiskiem: Polski Narodowy Pokaz Koni Arabskich)
Puławska 266
02-684 Warszawa
tel.: (22) 853 17 15
fax: (22) 852 31 29
e-mail: zgloszenia@pkwk.org

w nieprzekraczalnym terminie 01 lipca 2020 roku, według podanego niżej wzoru.

Formularz zgłoszeniowy (.pdf)

Lista kontrolna (.pdf)