Ustala się następujące opłaty:

  • 250 zł (brutto) – wpisowe od konia na pokrycie kosztów organizacyjnych
  • 307,50 zł (brutto) – opłata za boks (250 zł + 23% VAT)

Wpisowe oraz opłaty za boks należy wpłacić do dnia 1 lipca 2020 r. na konto:

Nazwa     :      Polski Klub Wyścigów Konnych
Bank        :      Bank Gospodarstwa Krajowego
Nr konta :      10 1130 1017 0020 1235 1420 0008

  • w tytule przelewu prosimy podać NAZWĘ KONIA (KONI) i NAZWISKO WŁAŚCICIELA KONIA

W wypadku, gdy wystawca nie wpłaci w/w kwoty, jego koń nie otrzyma numeru startowego i nie będzie mógł wziąć udziału w pokazie.