Regulamin

 XLIII Polski Narodowy Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi

Warunki udziału

 

 

 1. Nazwa imprezy (Name of show)

XLIII Polski Narodowy Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi – dla klaczy i ogierów hodowli krajowej, wpisanych do PASB.

Pokaz posiada afiliację Europejskiej Komisji Pokazów Koni Arabskich (EAHSC) ECAHO 077-2021/POL. Pokaz jest rozgrywany zgodnie z zasadami zawartymi w Blue Book 2021.

 

 1. Termin i miejsce (Place and date)

13-15 sierpnia (piątek, sobota, niedziela) 2021 r.

Stadnina Koni Janów Podlaski
Wygoda 3
21-505 Janów Podlaski
tel.: (83) 3413009
email: biuro@skjanow.pl

 

 1. Organizator (Organizer)

Polski Klub Wyścigów Konnych
Puławska 266
02-684 Warszawa
tel.: 22 852 06 53
email: zgloszenia@pkwk.org

 

 1. Sędziowie (Judges)
 • Cedes Bakker – Holandia
 • Christine Jamar-Demeersseman – Belgia
 • Eric Gear – Francja
 • Kathleen Ohlsson – Szwecja
 • Eiad Safady – Holandia
 • Dr Francesco Santoro – Włochy

 

 1. Komisja Dyscyplinarna (Disciplinary Committee)
 • lek. wet./D.V.M. Gian Paolo Teobaldelli – Włochy
 • Marco Capelli – Włochy
 • Vivian D. van Eerten – Holandia

 

 1. Stewardzi w ringu (Ringmasters)
 • Roberto Ceccaroni – Włochy
 • Alberto Manerba – Włochy

 

 1. Prowadzenie pokazu (Announcer)
 • Mariusz Rytel – Polska

 

 1. Sekretariat (Results)
 • ogł. w późniejszym terminie

 

 1. Program Pokazu (Show program)

 

Piątek, 13 sierpnia 2021 r.

  • Powitanie gości
  • Klasa IV – ogierki roczne
  • Klasa V – ogierki dwuletnie
  • Klasa VI – ogierki trzyletnie
  • Klasa X – ogiery 4-6-letnie
  • Klasa XI – ogiery 7-letnie i starsze

Sobota, 14 sierpnia 2021 r.

  • Klasa I – klaczki roczne
  • Klasa II – klaczki dwuletnie
  • Klasa III – klaczki trzyletnie
  • przerwa
  • Klasa VII – klacze 4-6-letnie
  • Klasa VIII – klacze 7-10-letnie
  • Klasa IX – klacze 11-letnie i starsze

Niedziela, 15 sierpnia 2021 r.

  • Czempionat Polski Klaczy Rocznych
  • Czempionat Polski Ogierów Rocznych
  • Czempionat Polski Klaczy Młodszych
  • Czempionat Polski Ogierów Młodszych
  • Czempionat Polski Klaczy Starszych
  • Czempionat Polski Ogierów Starszych
  • Powitanie gości
   • Wystąpienia zaproszonych gości
   • Wręczenie nagród honorowych
   • Nagrody dodatkowe

 

 1. Warunki weterynaryjne (Veterinary conditions)
 • Wszystkie konie biorące udział w pokazie muszą: posiadać paszporty z wpisanymi aktualnymi szczepieniami przeciwko grypie koni (zgodnie z przepisami dotyczącymi szczepień w Blue Book 2021 konie biorące udział w pokazie muszą zostać zaszczepione w ciągu 6 miesięcy i 21 dni poprzedzających datę przybycia na pokaz), pochodzić z okolic wolnych od zakaźnych chorób koni.
 • Środki służące do transportu winny być poddane dezynfekcji i spełniać obowiązujące przepisy.
 • Stosowne świadectwa i paszporty należy złożyć przed pokazem w biurze Organizatora.

Uwaga

Transporty koni bez wymaganych świadectw weterynaryjnych nie zostaną wpuszczone na teren Stadniny Koni w Janowie Podlaskim, a tym samym konie nie będą mogły być rozładowane i umieszczone w stajniach.

 

 1. Warunki techniczne (Technical conditions)
 • Stadnina Koni Janów Podlaski zapewnia miejsca w boksach mobilnych od 12 sierpnia (czwartek) od godziny 12:00 do dnia 16 sierpnia (poniedziałek) do godziny 10:00.
 • Dla koni zapewniona jest słoma. Owies i siano należy przywieźć.
 • Organizator nie zapewnia zakwaterowania masztalerzy i osób prowadzących konie.

UWAGA:

 • Osoby oficjalne (Sędziowie, DC, Ringmaster) nie mogą odwiedzać wystawców ani korzystać z ich gościnności w okresie 30 dni przed rozgrywaniem Narodowego Czempionatu Polski.
 • Osoby oficjalne (Sędziowie, DC, Ringmaster) nie mogą przyjmować od wystawców żadnych podarunków, które mogłyby podważać ich niezależność i uczciwość.

 

 1. Nagrody (Awards)

Konie, które zajmą miejsca od pierwszego do piątego w klasie otrzymują flos. Przewidziane są flos dla koni tzw. TOP FIVE , tj. dla złotych medalistów (czempionów), srebrnych medalistów (wiceczempionów) i brązowych medalistów (drugich wiceczempionów), oraz dla koni z IV i V miejsca w czempionacie, a także nagrody honorowe dla ich właścicieli, ufundowane przez sponsorów.

Konie, które zajmą w klasach miejsca pierwsze, drugie i trzecie otrzymają premię hodowlaną z funduszu ECAHO Breeders’ Fund w wysokości 200 euro zgodnie z regulaminem i klasyfikacją ECAHO.

Przewidziane są nagrody ufundowane przez sponsorów dla właścicieli koni, które zwyciężą w swoich klasach. Szczegółowe informacje zostaną podane w późniejszym terminie.

 1. Zasady organizacyjne i system sędziowania (Show organization and method of judging)
 • W pokazie mogą brać udział tylko konie arabskie czystej krwi, hodowli krajowej, zarejestrowane w Polskiej Księdze Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi – PASB.
 • Konie, które zdobyły tytuł Czempiona Złotego i Srebrnego Medalu w pokazach typu „Title” i „A” nie mogą brać udziału w pokazie Narodowym w tej samej kategorii wiekowej do końca roku kalendarzowego, w którym zdobyły tytuł i przez dwa kolejne lata.
 • We wszystkich klasach konie będą pokazywane w ręku, w stępie i kłusie.
 • Rywalizacja będzie się odbywać w następujących klasach::
  • I – klacze roczne (ur. 2020),
  • II – klacze dwuletnie (ur. 2019),
  • III – klacze trzyletnie (ur. 2018),
  • IV – ogiery roczne (ur. 2020),
  • V – ogiery dwuletnie (ur. 2019),
  • VI – ogiery trzyletnie (ur. 2018),
  • VII – klacze 4-6-letnie (ur. 2015-2017, włącznie),
  • VIII – klacze 7-10-letnie (ur. 2011-2014, włącznie),
  • IX – klacze 11-letnie i starsze (ur. w lub przed 2010),
  • X – ogiery 4-6-letnie (ur. 2015-2017, włącznie),
  • XI – ogiery 7-letnie i starsze (ur. w lub przed 2014).
 • Konie będą oceniane pod względem typu, urody, poprawności budowy i ruchu.

UWAGA:

Konie będą oceniane w pozycji na stój, w stępie i kłusie. Zabronione jest wykonywanie więcej niż trzech „kółek” podczas indywidualnej prezentacji konia w kłusie. Prezenter, który nie podda się temu przepisowi i zaleceniom Ringmastera, może zostać ukarany żółtą lub czerwoną kartką.

UWAGA:

Linka na której prezentowany jest koń nie może być dłuższa niż 3 m.

 • Każdy koń będzie oceniany indywidualnie przez trzech niezależnych sędziów, którzy nie mogą porozumiewać się podczas sędziowania.
 • System punktacji – z połówkami punktów:
  • typ – maksymalnie 20 pkt
  • głowa i szyja – maksymalnie 20 pkt
  • kłoda – maksymalnie 20 pkt
  • nogi – maksymalnie 20 pkt
  • ruch – maksymalnie 20 pkt

Razem – maksymalnie 100 punktów.

Liczby punktów przyznane przez poszczególnych sędziów będą równocześnie ogłaszane na tabliczkach. Oceną ostateczną dla każdego konia będzie średnia punktów przyznanych przez trzech sędziów, czyli maksymalnie 100 punktów. W wypadku jednakowej liczby punktów o pierwszym miejscu zadecyduje najwyższa liczba punktów przyznana za typ. O ile ocena za typ będzie również pokrywała się u wszystkich trzech sędziów, o przyznaniu pierwszego miejsca zadecyduje wyższa ocena za ruch. Jeżeli i w tym wypadku oceny sędziów będą jednakowe, o przyznaniu wyższego miejsca zadecyduje sędzia wybrany losowo spośród grupy sędziów sędziujących na pokazie.

 • W wypadku zgłoszenia niewystarczającej liczby koni organizator zastrzega sobie prawo łączenia klas, jeśli ilość koni w klasie wynosi poniżej 3. Łączenie klas może się odbywać z kolejną klasą wiekową. Organizator zastrzega sobie prawo dzielenia klas, jeśli ilość koni w klasie wynosi powyżej 10.

Wszystkie konie, które wzięły udział w swojej klasie i zostały sklasyfikowane, muszą wziąć udział w ceremonii rozdania nagród, o ile Komisja Dyscyplinarna nie zdecyduje inaczej. W tym przypadku reprezentant wystawcy może przyjąć nagrodę, bez obecności konia. Brak konia lub przedstawiciela wystawcy podczas ceremonii rozdania nagród, skutkuje dyskwalifikacją konia z pokazu, unieważnieniem punktacji w klasie oraz ukaraniem zgodnie z art. 16 Regulaminu Komisji Dyscyplinarnej. W przypadku dyskwalifikacji, wszystkie konie umieszczone za zdyskwalifikowanym koniem przesuną się o jedno miejsce do góry w rankingu klasy.

 1. Czempionaty (Championships)
 • Konie w czempionatach będą sędziowane według tzw. „Metody otwartej – Czempionat z Top Five” („Open method – Championship with Top 5”) podanej w Blue Book 2021.
 • Klacze roczne, które zajęły pierwsze, drugie i trzecie miejsca w klasie I kwalifikują się do Czempionatu Polski Klaczy Rocznych.
 • Wszystkie klacze w danym czempionacie zostaną wprowadzone na plac indywidualnie i ustawione w linii w kolejności numerów katalogowych. Konie oceniane będą na stój i w kłusie.
 • Złota Medalistka (Czempionka), Srebrna Medalistka (Wiceczempionka), Brązowa Medalistka oraz IV i V klacz w finale (tzw. Top Five) zostaną wybrane przez Komisję Sędziów drogą pisemnego głosowania spośród wszystkich klaczy zakwalifikowanych do Czempionatu.
 • Sędziowie wskażą Złotą, Srebrną i Brązową Medalistkę, oraz IV i V klacz w finale w tym samym czasie.
 • Klaczom nominowanym przez sędziów przyznane zostaną punkty (w oparciu o metodę otwartą – Czempionat z Top Five/Open method – Championship with Top 5 – wyboru medalistów podaną w Blue Book 2021). O przyznaniu właściwego medalu (miejsca) zadecyduje suma punktów przyznanych przez sędziów.
  • koń nominowany do Złotego Medalu – 6 punktów
  • koń nominowany do Srebrnego Medalu – 4 punkty
  • koń nominowany do Brązowego Medalu – 3 punkty
  • koń nominowany do IV miejsca Top Five – 2 punkty
  • koń nominowany do V miejsca w Top Five– 1 punkt
 • Tytuł Czempionki Klaczy Rocznych – Złoty Medal, zostanie przyznany klaczy z największą liczbą głosów na tytuł Czempionki Klaczy Rocznych. W przypadku równej ilości głosów tytuł Czempionki – Złoty Medal zostanie przyznany klaczy z największą liczbą punktów.

Spośród pozostałych koni:

 • Srebrny medal zostanie przyznany klaczy z największą liczbą punktów.
 • Brązowy medal zostanie przyznany klaczy z drugą największą liczbą punktów.
 • Czwarte miejsce w „Top Five” otrzyma klacz z trzecią najwyższą liczbą punktów.
 • Piąte miejsce w „Top Five” otrzyma klacz z czwartą najwyższą liczbą punktów.

W przypadku takiej samej liczby punktów wyższe miejsce zostanie przyznane koniowi, który miał wyższą punktację w klasie. W przypadku jednakowej punktacji w klasie o pierwszym miejscu zadecyduje najwyższa liczba punktów przyznana za typ w klasie. O ile ocena za typ będzie również pokrywała się u wszystkich trzech sędziów, o przyznaniu pierwszego miejsca zadecyduje wyższa ocena za ruch. Jeżeli i w tym wypadku oceny sędziów będą jednakowe, o przyznaniu wyższego miejsca zadecyduje sędzia wybrany losowo spośród grupy sędziów sędziujących na pokazie.

Ogiery roczne, które zajęły pierwsze, drugie i trzecie miejsca w klasie IV kwalifikują się do Czempionatu Polski Ogierów Rocznych.

 • Wszystkie ogiery w danym czempionacie zostaną wprowadzone na plac i ustawione w linii w kolejności numerów katalogowych i oceniane będą indywidualnie, na stój i w kłusie.
 • Złoty Medalista (Czempion), Srebrny Medalista (Wiceczempion), Brązowy Medalista oraz IV i V ogier w finale (tzw. Top Five) zostaną wybrani przez Komisję Sędziów drogą pisemnego głosowania spośród wszystkich ogierów zakwalifikowanych do Czempionatu.
 • Sędziowie wskażą Złotego, Srebrnego i Brązowego Medalistę, oraz IV i V ogiera w finale w tym samym czasie.
 • Ogierom nominowanym przez sędziów przyznane zostaną punkty (w oparciu o metodę otwartą – Czempionat z Top Five/Open method – Championship with Top 5 – wyboru medalistów podaną w Blue Book 2021). O przyznaniu właściwego medalu (miejsca) zadecyduje suma punktów przyznanych przez sędziów.
  • koń nominowany do Złotego Medalu – 6 punktów
  • koń nominowany do Srebrnego Medalu – 4 punkty
  • koń nominowany do Brązowego Medalu – 3 punkty
  • koń nominowany do IV miejsca Top Five – 2 punkty
  • koń nominowany do V miejsca w Top Five– 1 punkt
 • Tytuł Czempiona Ogierów Rocznych – Złoty Medal zostanie przyznany ogierowi z największą liczbą głosów na tytuł Czempiona Ogierów Rocznych. W przypadku równej ilości głosów tytuł Czempiona – Złoty Medal zostanie przyznany ogierowi z największą liczbą punktów.

Spośród pozostałych koni:

 • Srebrny medal zostanie przyznany ogierowi z największą liczbą punktów.
 • Brązowy medal zostanie przyznany ogierowi z drugą największą liczbą punktów.
 • Czwarte miejsce w „Top Five” otrzyma ogier z trzecią najwyższą liczbą punktów.
 • Piąte miejsce w „Top Five” otrzyma ogier z czwartą najwyższą liczbą punktów.

W przypadku takiej samej liczby punktów wyższe miejsce zostanie przyznane koniowi, który miał wyższą punktację w klasie. W przypadku jednakowej punktacji w klasie o pierwszym miejscu zadecyduje najwyższa liczba punktów przyznana za typ w klasie. O ile ocena za typ będzie również pokrywała się u wszystkich trzech sędziów, o przyznaniu pierwszego miejsca zadecyduje wyższa ocena za ruch. Jeżeli i w tym wypadku oceny sędziów będą jednakowe, o przyznaniu wyższego miejsca zadecyduje sędzia wybrany losowo spośród grupy sędziów sędziujących na pokazie.

Klacze, które zajęły pierwsze i drugie miejsca w klasach II i III kwalifikują się do Czempionatu Polski Klaczy Młodszych.

 • Wszystkie klacze w danym czempionacie zostaną wprowadzone na plac i ustawione w linii w kolejności numerów katalogowych i oceniane będą indywidualnie, na stój i w kłusie.
 • Złota Medalistka (Czempionka), Srebrna Medalistka (Wiceczempionka), Brązowa Medalistka oraz IV i V klacz w finale (tzw. Top Five) zostaną wybrane przez Komisję Sędziów drogą pisemnego głosowania spośród wszystkich klaczy zakwalifikowanych do Czempionatu.
 • Sędziowie wskażą Złotą, Srebrną i Brązową Medalistkę, oraz IV i V klacz w finale w tym samym czasie.
 • Klaczom nominowanym przez sędziów przyznane zostaną punkty (w oparciu o metodę otwartą – Czempionat z Top Five/Open method – Championship with Top 5 – wyboru medalistów podaną w Blue Book 2021). O przyznaniu właściwego medalu (miejsca) zadecyduje suma punktów przyznanych przez sędziów.
  • koń nominowany do Złotego Medalu – 6 punktów
  • koń nominowany do Srebrnego Medalu – 4 punkty
  • koń nominowany do Brązowego Medalu – 3 punkty
  • koń nominowany do IV miejsca Top Five – 2 punkty
  • koń nominowany do V miejsca w Top Five– 1 punkt
 • Tytuł Czempionki Klaczy Młodszych – Złoty Medal zostanie przyznany klaczy z największą liczbą głosów na tytuł Czempionki Klaczy Młodszych. W przypadku równej ilości głosów tytuł Czempionki – Złoty Medal zostanie przyznany klaczy z największą liczbą punktów.

Spośród pozostałych koni:

 • Srebrny medal zostanie przyznany klaczy z największą liczbą punktów.
 • Brązowy medal zostanie przyznany klaczy z drugą największą liczbą punktów.
 • Czwarte miejsce w „Top Five” otrzyma klacz z trzecią najwyższą liczbą punktów.
 • Piąte miejsce w „Top Five” otrzyma klacz z czwartą najwyższą liczbą punktów.

W przypadku takiej samej liczby punktów wyższe miejsce zostanie przyznane koniowi, który miał wyższą punktację w klasie. W przypadku jednakowej punktacji w klasie o pierwszym miejscu zadecyduje najwyższa liczba punktów przyznana za typ w klasie. O ile ocena za typ będzie również pokrywała się u wszystkich trzech sędziów, o przyznaniu pierwszego miejsca zadecyduje wyższa ocena za ruch w klasie. Jeżeli i w tym wypadku oceny sędziów będą jednakowe, o przyznaniu wyższego miejsca zadecyduje sędzia wybrany losowo spośród grupy sędziów sędziujących na pokazie.

Ogiery, które zajęły pierwsze, drugie i trzecie miejsca w klasach V i VI kwalifikują się do Czempionatu Polski Ogierów Młodszych.

 • Wszystkie ogiery w danym czempionacie zostaną wprowadzone na plac i ustawione w linii w kolejności numerów katalogowych i oceniane będą indywidualnie, na stój i w kłusie.
 • Złoty Medalista (Czempion), Srebrny Medalista (Wiceczempion), Brązowy Medalista oraz IV i V ogier w finale (tzw. Top Five) zostaną wybrani przez Komisję Sędziów drogą pisemnego głosowania spośród wszystkich ogierów zakwalifikowanych do Czempionatu.
 • Sędziowie wskażą Złotego, Srebrnego i Brązowego Medalistę, oraz IV i V ogiera w finale w tym samym czasie.
 • Ogierom nominowanym przez sędziów przyznane zostaną punkty (w oparciu o metodę otwartą – Czempionat z Top Five/Open method – Championship with Top 5 – wyboru medalistów podaną w Blue Book 2021). O przyznaniu właściwego medalu (miejsca) zadecyduje suma punktów przyznanych przez sędziów.
  • koń nominowany do Złotego Medalu – 6 punktów
  • koń nominowany do Srebrnego Medalu – 4 punkty
  • koń nominowany do Brązowego Medalu – 3 punkty
  • koń nominowany do IV miejsca Top Five – 2 punkty
  • koń nominowany do V miejsca w Top Five– 1 punkt
 • Tytuł Czempiona Ogierów Młodszych – Złoty Medal zostanie przyznany ogierowi z największą liczbą głosów na tytuł Czempiona Ogierów Młodszych. W przypadku równej ilości głosów tytuł Czempiona – Złoty Medal zostanie przyznany ogierowi z największą liczbą punktów.

Spośród pozostałych koni:

 • Srebrny medal zostanie przyznany ogierowi z największą liczbą punktów.
 • Brązowy medal zostanie przyznany ogierowi z drugą największą liczbą punktów.
 • Czwarte miejsce w „Top Five” otrzyma ogier z trzecią najwyższą liczbą punktów.
 • Piąte miejsce w „Top Five” otrzyma ogier z czwartą najwyższą liczbą punktów.

W przypadku takiej samej liczby punktów wyższe miejsce zostanie przyznane koniowi, który miał wyższą punktację w klasie. W przypadku jednakowej punktacji w klasie o pierwszym miejscu zadecyduje najwyższa liczba punktów przyznana za typ w klasie. O ile ocena za typ będzie również pokrywała się u wszystkich trzech sędziów, o przyznaniu pierwszego miejsca zadecyduje wyższa ocena za ruch. Jeżeli i w tym wypadku oceny sędziów będą jednakowe, o przyznaniu wyższego miejsca zadecyduje sędzia wybrany losowo spośród grupy sędziów sędziujących na pokazie.

Klacze, które zajęły pierwsze i drugie miejsca w klasach VII, VIII i IX kwalifikują się do Czempionatu Polski Klaczy Starszych.

 • Wszystkie klacze w danym czempionacie zostaną wprowadzone na plac i ustawione w linii w kolejności numerów katalogowych i oceniane będą indywidualnie, na stój i w kłusie.
 • Złota Medalistka (Czempionka), Srebrna Medalistka (Wiceczempionka), Brązowa Medalistka oraz IV i V klacz w finale (tzw. Top Five) zostaną wybrane przez Komisję Sędziów drogą pisemnego głosowania spośród wszystkich klaczy zakwalifikowanych do Czempionatu.
 • Sędziowie wskażą Złotą, Srebrną i Brązową Medalistkę, oraz IV i V klacz w finale w tym samym czasie.
 • Klaczom nominowanym przez sędziów przyznane zostaną punkty (w oparciu o metodę otwartą – Czempionat z Top Five/Open method – Championship with Top 5 – wyboru medalistów podaną w Blue Book 2021). O przyznaniu właściwego medalu (miejsca) zadecyduje suma punktów przyznanych przez sędziów.
  • koń nominowany do Złotego Medalu – 6 punktów
  • koń nominowany do Srebrnego Medalu – 4 punkty
  • koń nominowany do Brązowego Medalu – 3 punkty
  • koń nominowany do IV miejsca Top Five – 2 punkty
  • koń nominowany do V miejsca w Top Five– 1 punkt
 • Tytuł Czempionki Klaczy Starszych – Złoty Medal zostanie przyznany klaczy z największą liczbą głosów na tytuł Czempionki Klaczy Starszych. W przypadku równej ilości głosów tytuł Czempionki – Złoty Medal zostanie przyznany klaczy z największą liczbą punktów.

Spośród pozostałych koni:

 • Srebrny medal zostanie przyznany klaczy z największą liczbą punktów.
 • Brązowy medal zostanie przyznany klaczy z drugą największą liczbą punktów.
 • Czwarte miejsce w „Top Five” otrzyma klacz z trzecią najwyższą liczbą punktów.
 • Piąte miejsce w „Top Five” otrzyma klacz z czwartą najwyższą liczbą punktów.

W przypadku takiej samej liczby punktów wyższe miejsce zostanie przyznane koniowi, który miał wyższą punktację w klasie. W przypadku jednakowej punktacji w klasie o pierwszym miejscu zadecyduje najwyższa liczba punktów przyznana za typ w klasie. O ile ocena za typ będzie również pokrywała się u wszystkich trzech sędziów, o przyznaniu pierwszego miejsca zadecyduje wyższa ocena za ruch w klasie. Jeżeli i w tym wypadku oceny sędziów będą jednakowe, o przyznaniu wyższego miejsca zadecyduje sędzia wybrany losowo spośród grupy sędziów sędziujących na pokazie.

Ogiery, które zajęły pierwsze i drugie miejsca w klasach X i XI kwalifikują się do Czempionatu Polski Ogierów Starszych.

 • Wszystkie ogiery w danym czempionacie zostaną wprowadzone na plac i ustawione w linii w kolejności numerów katalogowych i oceniane będą indywidualnie, na stój i w kłusie.
 • Złoty Medalista (Czempion), Srebrny Medalista (Wiceczempion), Brązowy Medalista oraz IV i V ogier w finale (tzw. Top Five) zostaną wybrani przez Komisję Sędziów drogą pisemnego głosowania spośród wszystkich ogierów zakwalifikowanych do Czempionatu.
 • Sędziowie wskażą Złotego, Srebrnego i Brązowego Medalistę, oraz IV i V ogiera w finale w tym samym czasie.
 • Ogierom nominowanym przez sędziów przyznane zostaną punkty (w oparciu o metodę otwartą – Czempionat z Top Five/Open method – Championship with Top 5 – wyboru medalistów podaną w Blue Book 2021). O przyznaniu właściwego medalu (miejsca) zadecyduje suma punktów przyznanych przez sędziów.
  • koń nominowany do Złotego Medalu – 6 punktów
  • koń nominowany do Srebrnego Medalu – 4 punkty
  • koń nominowany do Brązowego Medalu – 3 punkty
  • koń nominowany do IV miejsca Top Five – 2 punkty
  • koń nominowany do V miejsca w Top Five– 1 punkt
 • Tytuł Czempiona Ogierów Starszych – Złoty Medal zostanie przyznany ogierowi z największą liczbą głosów na tytuł Czempiona Ogierów Starszych. W przypadku równej ilości głosów tytuł Czempiona – Złoty Medal zostanie przyznany ogierowi z największą liczbą punktów.

Spośród pozostałych koni:

 • Srebrny medal zostanie przyznany ogierowi z największą liczbą punktów.
 • Brązowy medal zostanie przyznany ogierowi z drugą największą liczbą punktów.
 • Czwarte miejsce w „Top Five” otrzyma ogier z trzecią najwyższą liczbą punktów.
 • Piąte miejsce w „Top Five” otrzyma ogier z czwartą najwyższą liczbą punktów.

W przypadku takiej samej liczby punktów wyższe miejsce zostanie przyznane koniowi, który miał wyższą punktację w klasie. W przypadku jednakowej punktacji w klasie o pierwszym miejscu zadecyduje najwyższa liczba punktów przyznana za typ w klasie. O ile ocena za typ będzie również pokrywała się u wszystkich trzech sędziów, o przyznaniu pierwszego miejsca zadecyduje wyższa ocena za ruch. Jeżeli i w tym wypadku oceny sędziów będą jednakowe, o przyznaniu wyższego miejsca zadecyduje sędzia wybrany losowo spośród grupy sędziów sędziujących na pokazie.

 • Spośród wszystkich czempionów (Złotych Medalistów) ogierów i klaczy zostanie wybrany Najlepszy Koń Pokazu – Best in Show.
 • Zdobyte tytuły obowiązują do następnego Pokazu Narodowego. Konie – zdobywcy tytułu Czempiona w swojej grupie wiekowej – tracą prawo startu w tej samej grupie w latach następnych.

Wszystkie konie, które zakwalifikują się do danego Czempionatu, muszą wziąć w nim udział, o ile nie zostanie wydane zaświadczenie od lekarza weterynarii Komisji Dyscyplinarnej.

Wszystkie konie, które wzięły udział w Czempionacie, muszą wziąć udział w ceremonii rozdania nagród, o ile Komisja Dyscyplinarna nie zdecyduje inaczej.  W tym przypadku reprezentant wystawcy może przyjąć nagrodę, bez obecności konia.  Brak konia lub przedstawiciela wystawcy podczas ceremonii rozdania nagród, skutkuje dyskwalifikacją konia z pokazu, unieważnieniem punktacji w klasie oraz  wyników w Czempionacie a także  ukaraniem zgodnie z art. 16 Regulaminu Komisji Dyscyplinarnej. W przypadku dyskwalifikacji, wszystkie konie umieszczone za zdyskwalifikowanym koniem przesuną się o jedno miejsce do góry w rankingu.

 1. Zgłoszenia (Entries)

Zgłoszenia koni do pokazu należy przesyłać na adres:

Polski Klub Wyścigów Konnych (z dopiskiem: Polski Narodowy Pokaz Koni Arabskich)
Puławska 266
02-684 Warszawa
tel.: (22) 853 17 15
fax: (22) 852 31 29
e-mail: zgloszenia@pkwk.org

w nieprzekraczalnym terminie 2 lipca 2021 roku, według podanego niżej wzoru.

UWAGA! Organizator informuje o ograniczeniu ilości koni przyjmowanych na tegoroczny Pokaz Narodowy do 150. Konie będą przyjmowane zgodnie z kolejnością nadsyłanych zgłoszeń.

Do pobrania:

Uwaga – w formularzu należy podać nazwisko prezentera oraz nazwisko trenera.

Do formularzy należy dołączyć listę wszystkich zgłoszonych koni, co ułatwi weryfikację odbioru zgłoszeń.

Do pobrania:

 

Uwagi do zgłoszenia

 • Do zgłoszeń należy dołączyć kserokopię paszportu konia (tylko strony z danymi i opisem). Wszystkie konie biorące udział w pokazie muszą mieć paszporty. Do zgłoszenia należy również dołączyć kopię lub skan dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości osoby podpisującej zgłoszenie.
 • Konie zgłoszone po terminie 2 lipca lub z niepełnym danymi nie będą umieszczone w katalogu i tym samym nie będą mogły brać udziału w pokazie.
 • Konie można wycofać z udziału w pokazie w terminie do 11 lipca 2021 r. bez konsekwencji finansowych. Konie zgłoszone, które nie stawią się na pokazie lub których wycofanie zostanie zgłoszone po 11 lipca 2021 roku podlegają pełnej opłacie (wpisowe + boks) – nie stosuje się.
 • Zgłaszający odpowiada za umieszczenie na formularzu pełnych i dokładnych danych zgłaszanego konia, zgodnych z informacjami Redakcji Ksiąg Stadnych (PASB).
 • W zgłoszeniach koni na pokaz (na formularzu „lista kontrolna”) należy podać liczbę osób z obsługi (poza wystawcą), które przebywać będą na terenie Stadniny Koni Janów Podlaski podczas Polskiego Pokazu Narodowego.
 1. Opłaty (Fees)

Udział koni w Narodowym Pokazie Koni Arabskich Czystej Krwi w roku 2021 jest bezpłatny.

 

Polski Narodowy Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi rozgrywany jest zgodnie z „Zasadami Przeprowadzania Pokazów” Europejskiej Komisji Pokazów Koni Arabskich (EAHSC) ECAHO.

Dodatkowa informacja na temat szczepień

Obowiązujący schemat szczepień przeciwko grypie opisany jest w przepisach weterynaryjnych Polskiego Związku Jeździeckiego:

 1.  szczepienie podstawowe:
  • pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień
  • drugie szczepienie – nie wcześniej niż 21. dnia i nie później niż 92. dnia od daty pierwszego szczepienia
 1. szczepienie przypominające:
  • pierwsze szczepienie przypominające w terminie przed upływem 6 miesięcy i 21 dni od drugiego szczepienia podstawowego
  • żadne szczepienie przypominające nie może się odbyć później niż na 7 dni przed przybyciem na zawody
  • koń, który uczestniczy w zawodach po raz pierwszy musi mieć potwierdzone w paszporcie minimum szczepienie podstawowe

Powyższy schemat opisany w punkcie 3.3.2. Przepisów weterynaryjnych PZJ jest uniwersalny dla wszystkich imprez z udziałem koni.

Dodatkowa informacja w sprawie paszportów oraz czipów

Właściciele koni, które jeszcze nie mają paszportów, powinni jak najszybciej zwrócić się do Księgi Stadnej o wydanie paszportów, zaznaczając, że koń ma być zgłoszony na pokaz narodowy. Do wniosku musi być dołączony aktualny opis graficzny konia wystawiony przez upoważnionego lekarza weterynarii (lista lekarzy znajduje się na stronie PKWK). Ponadto konie powinny mieć wszczepiony transponder (czip). Zgodnie z Ustawą z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Art. 14-16) wszystkie konie identyfikowane po dniu 22 grudnia 2009 r. muszą być zaczipowane.