XLI Polski Narodowy Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi

 

Warunki udziału

 

 

  1. Nazwa imprezy (Name of show)

XLI Polski Narodowy Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi – dla klaczy i ogierów hodowli krajowej, wpisanych do PASB.

Pokaz posiada afiliację Europejskiej Komisji Pokazów Koni Arabskich (EAHSC) ECAHO 093-2019/POL. Pokaz jest rozgrywany zgodnie z zasadami zawartymi w Blue Book 2019.

 

  1. Termin i miejsce (Place and date)

9-11 sierpnia (piątek, sobota, niedziela) 2019 r.

Stadnina Koni Janów Podlaski
Wygoda 3
21-505 Janów Podlaski
tel.: (83) 3413009
email: biuro@skjanow.pl

 

  1. Organizator (Organizer)

Polski Klub Wyścigów Konnych
Puławska 266
02-684 Warszawa
tel.: 22 852 06 53
email: zgloszenia@pkwk.org

 

  1. Sędziowie (Judges)
  • Eiad Safady – Holandia
  • Deidre Hyde – Zjednoczone Emiraty Arabskie
  • Francesco Santoro – Włochy
  • Koenraad Detailleur – Belgia

 

  1. Komisja Dyscyplinarna (Disciplinary Committee)
  • Elisabeth Chat – Austria
  • Daniel Souppat – Francja
  • Lek. wet. Gianpaolo Teobaldelli – Włochy

 

  1. Stewardzi w ringu (Ringmasters)
  • Lek. wet. Mohammed Hammad – Egipt
  • Roberto Ceccaroni – Italy

 

  1. Prowadzenie pokazu (Announcer)
  • Mariusz Rytel

 

  1. Sekretariat (Results)
  • Marek Romański – Polska
  • Live Stream Arabian Essence

 

  1. Program Pokazu (Show program)

 

Piątek, 9 sierpnia 2019 r.

  • 15:00 – Powitanie gości
  • 16:20 – Klasa IV – ogierki roczne
  • 17:00 – Klasa V – ogierki dwuletnie
  • 17:25 – Klasa VI – ogierki trzyletnie
  • 18:15 – Klasa X – ogiery 4-6-letnie
  • 19:15 – Klasa XI – ogiery 7-letnie i starsze

 

Sobota, 10 sierpnia 2019 r.

  • 10:00 – Klasa I – klaczki roczne
  • 11:40 – Klasa II – klaczki dwuletnie
  • 13:00 – Klasa III – klaczki trzyletnie
  • 13:30 – przerwa na lunch (do 15:00)
  • 15:10 – Klasa VII – klacze 4-6-letnie
  • 16:40 – Klasa VIII – klacze 7-10-letnie
  • 18:10 – Klasa IX – klacze 11-letnie i starsze

 

Niedziela, 11 sierpnia 2019 r.

  • 9:00 – Czempionat Polski Klaczy Rocznych
  • 9:30 – Czempionat Polski Ogierów Rocznych
  • 10:00 – Czempionat Polski Klaczy Młodszych
  • 10:30 – Czempionat Polski Ogierów Młodszych
  • 11:00 – Czempionat Polski Klaczy Starszych
  • 11:30 – Czempionat Polski Ogierów Starszych
  • 12:00 – Powitanie gości
    – Wystąpienia zaproszonych gości
    – Wręczenie nagród honorowych
    – Nagrody dodatkowe

 

  1. Warunki weterynaryjne (Veterinary conditions)

– Wszystkie konie biorące udział w pokazie muszą: posiadać paszporty z wpisanymi aktualnymi szczepieniami przeciwko grypie koni (ważność upływa po 6 miesiącach), pochodzić z okolic wolnych od zakaźnych chorób koni.

– Środki służące do transportu winny być poddane dezynfekcji i spełniać obowiązujące przepisy.

– Stosowne świadectwa i paszporty należy złożyć przed pokazem w biurze Organizatora.

 

Uwaga

Transporty koni bez wymaganych świadectw weterynaryjnych nie zostaną wpuszczone na teren Stadniny Koni w Janowie Podlaskim, a tym samym konie nie będą mogły być rozładowane i umieszczone w stajniach.

 

  1. Warunki techniczne (Technical conditions)
  • Stadnina Koni Janów Podlaski zapewnia miejsca w boksach mobilnych od 8 sierpnia (czwartek) od godziny 12:00 do dnia 12 sierpnia (poniedziałek) do godziny 10:00.
  • Dla koni zapewniona jest słoma. Owies i siano należy przywieźć.
  • Organizator nie zapewnia zakwaterowania masztalerzy i osób prowadzących konie.

 

  1. Nagrody (Awards)

Konie, które zajmą miejsca od pierwszego do piątego w klasie otrzymują flos. Przewidziane są flos dla złotych medalistów (czempionów), srebrnych medalistów (wiceczempionów) i brązowych medalistów (drugich wiceczempionów), oraz dla koni z IV i V miejsca w czempionacie, a także nagrody honorowe dla ich właścicieli, ufundowane przez sponsorów.

Konie, która zajmą w klasach miejsca pierwsze, drugie lub trzecie otrzymają premię hodowlaną z funduszu ECAHO Breeders’ Fund w wysokości 200 euro.

Najwyżej sklasyfikowany w każdej klasie koń własności prywatnej otrzyma premię Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w wysokości 2000 zł.

Przewidziane są nagrody ufundowane przez sponsorów dla właścicieli koni, które zwyciężą w swoich klasach. Szczegółowe informacje zostaną podane w późniejszym terminie.

 

  1. Zasady organizacyjne i system sędziowania (Show organization and method of judging)

– W pokazie mogą brać udział tylko konie arabskie czystej krwi, hodowli krajowej, zarejestrowane w Polskiej Księdze Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi – PASB.

– Konie, które zdobyły tytuł Czempiona Złotego i Srebrnego Medalu w pokazach typu „Title” i „A” nie mogą brać udziału w pokazie Narodowym w tej samej kategorii wiekowej do końca roku kalendarzowego, w którym zdobyły tytuł i przez dwa kolejne lata.

– We wszystkich klasach konie będą pokazywane w ręku, w stępie i kłusie.

– Rywalizacja będzie się odbywać w następujących klasach:

  • I – klacze roczne (ur. 2018),
  • II – klacze dwuletnie (ur. 2017),
  • III – klacze trzyletnie (ur. 2016),
  • IV – ogiery roczne (ur. 2018),
  • V – ogiery dwuletnie (ur. 2017),
  • VI – ogiery trzyletnie (ur. 2016),
  • VII – klacze 4-6-letnie (ur. 2013-2015, włącznie),
  • VIII – klacze 7-10-letnie (ur. 2009-2012, włącznie),
  • IX – klacze 11-letnie i starsze (ur. w lub przed 2008),
  • X – ogiery 4-6-letnie (ur. 2013-2015, włącznie),
  • XI – ogiery 7-letnie i starsze (ur. w lub przed 2012).

 

– Konie będą oceniane pod względem typu, urody, poprawności budowy i ruchu.

– Każdy koń będzie oceniany indywidualnie przez trzech niezależnych sędziów, którzy nie mogą porozumiewać się podczas sędziowania.

– System punktacji – z połówkami punktów:

  • typ – maksymalnie 20 pkt
  • głowa i szyja – maksymalnie 20 pkt
  • kłoda – maksymalnie 20 pkt
  • nogi – maksymalnie 20 pkt
  • ruch – maksymalnie 20 pkt

Razem – maksymalnie 100 punktów.

 

Liczby punktów przyznane przez poszczególnych sędziów będą równocześnie ogłaszane na tabliczkach. Oceną ostateczną dla każdego konia będzie średnia punktów przyznanych przez trzech sędziów, czyli maksymalnie 100 punktów. W wypadku jednakowej liczby punktów o pierwszym miejscu zadecyduje najwyższa liczba punktów przyznana za typ. O ile ocena za typ będzie również pokrywała się u wszystkich trzech sędziów, o przyznaniu pierwszego miejsca zadecyduje wyższa ocena za ruch. Jeżeli i w tym wypadku oceny sędziów będą jednakowe, o przyznaniu wyższego miejsca zadecyduje sędzia rezerwowy.

– W wypadku zgłoszenia niewystarczającej liczby koni organizator zastrzega sobie prawo łączenia klas. Minimalna wymagana liczba zgłoszonych koni, niezbędna do utworzenia klasy wynosi 3. Organizator zastrzega sobie prawo dzielenia klas.

Wszystkie konie, które otrzymały ranking w swojej klasie, muszą wziąć udział w ceremonii rozdania nagród. O ile Komisja Dyscyplinarna nie zdecyduje inaczej, w którym to przypadku każdy przedstawiciel konia może przyjąć medal bez obecności konia. Brak konia lub jakiegokolwiek przedstawiciela konia podczas ceremonii rozdania nagród zdyskwalifikuje konia z pokazu, a jego zapis punktacji w klasie zostanie usunięty i zostanie on ukarany zgodnie z art. 16 Regulaminu Komisji Dyscyplinarnej. W przypadku dyskwalifikacji, wszystkie konie umieszczone za zdyskwalifikowanym koniem przesuną się o jedno miejsce do góry w rankingu klasy.

 

  1. Czempionaty (Championships)

– Konie w czempionatach będą sędziowane według tzw. „Metody otwartej – Czempionat z Top Five” („Open method – Championship with Top 5”) podanej w Blue Book 2019.

 

Klacze, które zajęły pierwsze, drugie i trzecie miejsca w klasie I kwalifikują się do Czempionatu Polski Klaczy Rocznych.

–  Wszystkie klacze w danym czempionacie zostaną wprowadzone na plac i ustawione w linii w kolejności numerów katalogowych i oceniane będą indywidualnie, na stój i w kłusie.

– Złota Medalistka (Czempionka), Srebrna Medalistka (Wiceczempionka), Brązowa Medalistka oraz IV i V klacz w finale (tzw. Top Five) zostaną wybrane przez Komisję Sędziów drogą pisemnego głosowania spośród wszystkich klaczy zakwalifikowanych do Czempionatu.

– Sędziowie wskażą Złotą, Srebrną i Brązową Medalistkę, oraz IV i V klacz w finale w tym samym czasie.

– Klaczom nominowanym przez sędziów przyznane zostaną punkty (w oparciu o metodę otwartą – Czempionat z Top Five/Open method – Championship with Top 5 – wyboru medalistów podaną w Blue Book 2019). O przyznaniu właściwego medalu (miejsca) zadecyduje suma punktów przyznanych przez sędziów.

  • koń nominowany do Złotego Medalu – 6 punktów
  • koń nominowany do Srebrnego Medalu – 4 punkty
  • koń nominowany do Brązowego Medalu – 3 punkty
  • koń nominowany do IV miejsca Top Five – 2 punkty
  • koń nominowany do V miejsca w Top Five– 1 punkt

 

– Tytuł Czempionki Klaczy Rocznych – Złoty Medal zostanie przyznany klaczy z największą liczbą głosów na tytuł Czempionki Klaczy Rocznych. W przypadku równej ilości głosów tytuł Czempionki – Złoty Medal zostanie przyznany klaczy z największą liczbą punktów.

Spośród pozostałych koni:

– Srebrny medal zostanie przyznany klaczy z największą liczbą punktów.

– Brązowy medal zostanie przyznany klaczy z drugą największą liczbą punktów.

– Czwarte miejsce w „Top Five” otrzyma klacz z trzecią najwyższą liczbą punktów.

– Piąte miejsce w „Top Five” otrzyma klacz z czwartą najwyższą liczbą punktów.

W przypadku takiej samej liczby punktów wyższe miejsce zostanie przyznane koniowi, który miał wyższą punktację w klasie. W przypadku jednakowej punktacji w klasie o pierwszym miejscu zadecyduje najwyższa liczba punktów przyznana za typ w klasie. O ile ocena za typ będzie również pokrywała się u wszystkich trzech sędziów, o przyznaniu pierwszego miejsca zadecyduje wyższa ocena za ruch w klasie. Jeżeli i w tym wypadku oceny sędziów będą jednakowe, o przyznaniu wyższego miejsca zadecyduje sędzia rezerwowy.

 

Ogiery, które zajęły pierwsze, drugie i trzecie miejsca w klasie IV kwalifikują się do Czempionatu Polski Ogierów Rocznych.

– Wszystkie ogiery w danym czempionacie zostaną wprowadzone na plac i ustawione w linii w kolejności numerów katalogowych i oceniane będą indywidualnie, na stój i w kłusie.

– Złoty Medalista (Czempion), Srebrny Medalista (Wiceczempion), Brązowy Medalista oraz IV i V ogier w finale (tzw. Top Five) zostaną wybrani przez Komisję Sędziów drogą pisemnego głosowania spośród wszystkich ogierów zakwalifikowanych do Czempionatu.

– Sędziowie wskażą Złotego, Srebrnego i Brązowego Medalistę, oraz IV i V ogiera w finale w tym samym czasie.

– Ogierom nominowanym przez sędziów przyznane zostaną punkty (w oparciu o metodę otwartą – Czempionat z Top Five/Open method – Championship with Top 5 – wyboru medalistów podaną w Blue Book 2019). O przyznaniu właściwego medalu (miejsca) zadecyduje suma punktów przyznanych przez sędziów.

  • koń nominowany do Złotego Medalu – 6 punktów
  • koń nominowany do Srebrnego Medalu – 4 punkty
  • koń nominowany do Brązowego Medalu – 3 punkty
  • koń nominowany do IV miejsca Top Five – 2 punkty
  • koń nominowany do V miejsca w Top Five– 1 punkt

 

– Tytuł Czempiona Ogierów Rocznych – Złoty Medal zostanie przyznany ogierowi z największą liczbą głosów na tytuł Czempiona Ogierów Rocznych. W przypadku równej ilości głosów tytuł Czempiona – Złoty Medal zostanie przyznany ogierowi z największą liczbą punktów.

 

Spośród pozostałych koni:

– Srebrny medal zostanie przyznany ogierowi z największą liczbą punktów.

– Brązowy medal zostanie przyznany ogierowi z drugą największą liczbą punktów.

– Czwarte miejsce w „Top Five” otrzyma ogier z trzecią najwyższą liczbą punktów.

– Piąte miejsce w „Top Five” otrzyma ogier z czwartą najwyższą liczbą punktów.

 

W przypadku takiej samej liczby punktów wyższe miejsce zostanie przyznane koniowi, który miał wyższą punktację w klasie. W przypadku jednakowej punktacji w klasie o pierwszym miejscu zadecyduje najwyższa liczba punktów przyznana za typ w klasie. O ile ocena za typ będzie również pokrywała się u wszystkich trzech sędziów, o przyznaniu pierwszego miejsca zadecyduje wyższa ocena za ruch w klasie. Jeżeli i w tym wypadku oceny sędziów będą jednakowe, o przyznaniu wyższego miejsca zadecyduje sędzia rezerwowy.

 

Klacze, które zajęły pierwsze i drugie miejsca w klasach II i III kwalifikują się do Czempionatu Polski Klaczy Młodszych.

–  Wszystkie klacze w danym czempionacie zostaną wprowadzone na plac i ustawione w linii w kolejności numerów katalogowych i oceniane będą indywidualnie, na stój i w kłusie.

– Złota Medalistka (Czempionka), Srebrna Medalistka (Wiceczempionka), Brązowa Medalistka oraz IV i V klacz w finale (tzw. Top Five) zostaną wybrane przez Komisję Sędziów drogą pisemnego głosowania spośród wszystkich klaczy zakwalifikowanych do Czempionatu.

– Sędziowie wskażą Złotą, Srebrną i Brązową Medalistkę, oraz IV i V klacz w finale w tym samym czasie.

– Klaczom nominowanym przez sędziów przyznane zostaną punkty (w oparciu o metodę otwartą – Czempionat z Top Five/Open method – Championship with Top 5 – wyboru medalistów podaną w Blue Book 2019). O przyznaniu właściwego medalu (miejsca) zadecyduje suma punktów przyznanych przez sędziów.

  • koń nominowany do Złotego Medalu – 6 punktów
  • koń nominowany do Srebrnego Medalu – 4 punkty
  • koń nominowany do Brązowego Medalu – 3 punkty
  • koń nominowany do IV miejsca Top Five – 2 punkty
  • koń nominowany do V miejsca w Top Five– 1 punkt

 

– Tytuł Czempionki Klaczy Młodszych – Złoty Medal zostanie przyznany klaczy z największą liczbą głosów na tytuł Czempionki Klaczy Młodszych. W przypadku równej ilości głosów tytuł Czempionki – Złoty Medal zostanie przyznany klaczy z największą liczbą punktów.

 

Spośród pozostałych koni:

– Srebrny medal zostanie przyznany klaczy z największą liczbą punktów.

– Brązowy medal zostanie przyznany klaczy z drugą największą liczbą punktów.

– Czwarte miejsce w „Top Five” otrzyma klacz z trzecią najwyższą liczbą punktów.

– Piąte miejsce w „Top Five” otrzyma klacz z czwartą najwyższą liczbą punktów.

 

W przypadku takiej samej liczby punktów wyższe miejsce zostanie przyznane koniowi, który miał wyższą punktację w klasie. W przypadku jednakowej punktacji w klasie o pierwszym miejscu zadecyduje najwyższa liczba punktów przyznana za typ w klasie. O ile ocena za typ będzie również pokrywała się u wszystkich trzech sędziów, o przyznaniu pierwszego miejsca zadecyduje wyższa ocena za ruch w klasie. Jeżeli i w tym wypadku oceny sędziów będą jednakowe, o przyznaniu wyższego miejsca zadecyduje sędzia rezerwowy.

 

Ogiery, które zajęły pierwsze i drugie miejsca w klasach V i VI kwalifikują się do Czempionatu Polski Ogierów Młodszych.

– Wszystkie ogiery w danym czempionacie zostaną wprowadzone na plac i ustawione w linii w kolejności numerów katalogowych i oceniane będą indywidualnie, na stój i w kłusie.

– Złoty Medalista (Czempion), Srebrny Medalista (Wiceczempion), Brązowy Medalista oraz IV i V ogier w finale (tzw. Top Five) zostaną wybrani przez Komisję Sędziów drogą pisemnego głosowania spośród wszystkich ogierów zakwalifikowanych do Czempionatu.

– Sędziowie wskażą Złotego, Srebrnego i Brązowego Medalistę, oraz IV i V ogiera w finale w tym samym czasie.

– Ogierom nominowanym przez sędziów przyznane zostaną punkty (w oparciu o metodę otwartą – Czempionat z Top Five/Open method – Championship with Top 5 – wyboru medalistów podaną w Blue Book 2019). O przyznaniu właściwego medalu (miejsca) zadecyduje suma punktów przyznanych przez sędziów.

  • koń nominowany do Złotego Medalu – 6 punktów
  • koń nominowany do Srebrnego Medalu – 4 punkty
  • koń nominowany do Brązowego Medalu – 3 punkty
  • koń nominowany do IV miejsca Top Five – 2 punkty
  • koń nominowany do V miejsca w Top Five– 1 punkt

 

– Tytuł Czempiona Ogierów Młodszych – Złoty Medal zostanie przyznany ogierowi z największą liczbą głosów na tytuł Czempiona Ogierów Młodszych. W przypadku równej ilości głosów tytuł Czempiona – Złoty Medal zostanie przyznany ogierowi z największą liczbą punktów.

 

Spośród pozostałych koni:

– Srebrny medal zostanie przyznany ogierowi z największą liczbą punktów.

– Brązowy medal zostanie przyznany ogierowi z drugą największą liczbą punktów.

– Czwarte miejsce w „Top Five” otrzyma ogier z trzecią najwyższą liczbą punktów.

– Piąte miejsce w „Top Five” otrzyma ogier z czwartą najwyższą liczbą punktów.

 

W przypadku takiej samej liczby punktów wyższe miejsce zostanie przyznane koniowi, który miał wyższą punktację w klasie. W przypadku jednakowej punktacji w klasie o pierwszym miejscu zadecyduje najwyższa liczba punktów przyznana za typ w klasie. O ile ocena za typ będzie również pokrywała się u wszystkich trzech sędziów, o przyznaniu pierwszego miejsca zadecyduje wyższa ocena za ruch w klasie. Jeżeli i w tym wypadku oceny sędziów będą jednakowe, o przyznaniu wyższego miejsca zadecyduje sędzia rezerwowy.

 

Klacze, które zajęły pierwsze i drugie miejsca w klasach VII, VIII i IX kwalifikują się do Czempionatu Polski Klaczy Starszych.

– Wszystkie klacze w danym czempionacie zostaną wprowadzone na plac i ustawione w linii w kolejności numerów katalogowych i oceniane będą indywidualnie, na stój i w kłusie.

– Złota Medalistka (Czempionka), Srebrna Medalistka (Wiceczempionka), Brązowa Medalistka oraz IV i V klacz w finale (tzw. Top Five) zostaną wybrane przez Komisję Sędziów drogą pisemnego głosowania spośród wszystkich klaczy zakwalifikowanych do Czempionatu.

– Sędziowie wskażą Złotą, Srebrną i Brązową Medalistkę, oraz IV i V klacz w finale w tym samym czasie.

– Klaczom nominowanym przez sędziów przyznane zostaną punkty (w oparciu o metodę otwartą – Czempionat z Top Five/Open method – Championship with Top 5 – wyboru medalistów podaną w Blue Book 2019). O przyznaniu właściwego medalu (miejsca) zadecyduje suma punktów przyznanych przez sędziów.

  • koń nominowany do Złotego Medalu – 6 punktów
  • koń nominowany do Srebrnego Medalu – 4 punkty
  • koń nominowany do Brązowego Medalu – 3 punkty
  • koń nominowany do IV miejsca Top Five – 2 punkty
  • koń nominowany do V miejsca w Top Five– 1 punkt

 

– Tytuł Czempionki Klaczy Starszych – Złoty Medal zostanie przyznany klaczy z największą liczbą głosów na tytuł Czempionki Klaczy Starszych. W przypadku równej ilości głosów tytuł Czempionki – Złoty Medal zostanie przyznany klaczy z największą liczbą punktów.

 

Spośród pozostałych koni:

– Srebrny medal zostanie przyznany klaczy z największą liczbą punktów.

– Brązowy medal zostanie przyznany klaczy z drugą największą liczbą punktów.

– Czwarte miejsce w „Top Five” otrzyma klacz z trzecią najwyższą liczbą punktów.

– Piąte miejsce w „Top Five” otrzyma klacz z czwartą najwyższą liczbą punktów.

 

W przypadku takiej samej liczby punktów wyższe miejsce zostanie przyznane koniowi, który miał wyższą punktację w klasie. W przypadku jednakowej punktacji w klasie o pierwszym miejscu zadecyduje najwyższa liczba punktów przyznana za typ w klasie. O ile ocena za typ będzie również pokrywała się u wszystkich trzech sędziów, o przyznaniu pierwszego miejsca zadecyduje wyższa ocena za ruch w klasie. Jeżeli i w tym wypadku oceny sędziów będą jednakowe, o przyznaniu wyższego miejsca zadecyduje sędzia rezerwowy.

 

Ogiery, które zajęły pierwsze i drugie miejsca w klasach X i XI kwalifikują się do Czempionatu Polski Ogierów Starszych.

– Wszystkie ogiery w danym czempionacie zostaną wprowadzone na plac i ustawione w linii w kolejności numerów katalogowych i oceniane będą indywidualnie, na stój i w kłusie.

– Złoty Medalista (Czempion), Srebrny Medalista (Wiceczempion), Brązowy Medalista oraz IV i V ogier w finale (tzw. Top Five) zostaną wybrani przez Komisję Sędziów drogą pisemnego głosowania spośród wszystkich ogierów zakwalifikowanych do Czempionatu.

– Sędziowie wskażą Złotego, Srebrnego i Brązowego Medalistę, oraz IV i V ogiera w finale w tym samym czasie.

– Ogierom nominowanym przez sędziów przyznane zostaną punkty (w oparciu o metodę otwartą – Czempionat z Top Five/Open method – Championship with Top 5 – wyboru medalistów podaną w Blue Book 2019). O przyznaniu właściwego medalu (miejsca) zadecyduje suma punktów przyznanych przez sędziów.

  • koń nominowany do Złotego Medalu – 6 punktów
  • koń nominowany do Srebrnego Medalu – 4 punkty
  • koń nominowany do Brązowego Medalu – 3 punkty
  • koń nominowany do IV miejsca Top Five – 2 punkty
  • koń nominowany do V miejsca w Top Five– 1 punkt

 

– Tytuł Czempiona Ogierów Starszych – Złoty Medal zostanie przyznany ogierowi z największą liczbą głosów na tytuł Czempiona Ogierów Starszych. W przypadku równej ilości głosów tytuł Czempiona – Złoty Medal zostanie przyznany ogierowi z największą liczbą punktów.

 

Spośród pozostałych koni:

– Srebrny medal zostanie przyznany ogierowi z największą liczbą punktów.

– Brązowy medal zostanie przyznany ogierowi z drugą największą liczbą punktów.

– Czwarte miejsce w „Top Five” otrzyma ogier z trzecią najwyższą liczbą punktów.

– Piąte miejsce w „Top Five” otrzyma ogier z czwartą najwyższą liczbą punktów.

 

W przypadku takiej samej liczby punktów wyższe miejsce zostanie przyznane koniowi, który miał wyższą punktację w klasie. W przypadku jednakowej punktacji w klasie o pierwszym miejscu zadecyduje najwyższa liczba punktów przyznana za typ w klasie. O ile ocena za typ będzie również pokrywała się u wszystkich trzech sędziów, o przyznaniu pierwszego miejsca zadecyduje wyższa ocena za ruch w klasie. Jeżeli i w tym wypadku oceny sędziów będą jednakowe, o przyznaniu wyższego miejsca zadecyduje sędzia rezerwowy.

 

– Spośród czempionów ogierów i klaczy zostanie wybrany Najlepszy Koń Pokazu – Best in Show.

– Zdobyte tytuły obowiązują do następnego Pokazu Narodowego. Konie – zdobywcy tytułu Czempiona w swojej grupie wiekowej – tracą prawo startu w tej samej grupie w latach następnych.

Wszystkie konie, które zakwalifikują się do danego Czempionatu, muszą wziąć w nim udział. O ile nie zostanie wydane zaświadczenie od lekarza weterynarii Komisji Dyscyplinarnej, brak udziału w Czempionacie zdyskwalifikuje konia z pokazu, a jego zapis punktacji i umieszczenia w klasie zostaną usunięte, a koń zostanie zdyskwalifikowany z udziału w pokazach przez okres jednego roku od daty pokazu. W przypadku dyskwalifikacji konie umieszczone za zdyskwalifikowanym koniem przesuną się w górę w klasie. Jeśli koń zostanie usunięty z ringu przez sędziów lub zabrany z ringu przez prezentera z jakiegokolwiek powodu, zostanie uznany za biorącego udział w Czempionacie.

Wszystkie konie, którym przyznano medal w danym Czempionacie, muszą wziąć udział w ceremonii wręczenia nagród. O ile Komisja Dyscyplinarna nie zdecyduje inaczej, w którym to przypadku każdy przedstawiciel konia może przyjąć medal bez obecności konia, brak konia lub jakiegokolwiek przedstawiciela konia podczas ceremonii rozdania nagród zdyskwalifikuje konia z pokazu z usunięciem zapisu wyniku w klasie i czempionacie oraz zdyskwalifikuje konia z pokazywania przez okres jednego roku od daty pokazu. W przypadku dyskwalifikacji wszystkie konie umieszczone za zdyskwalifikowanym koniem przesuną się do góry jedno miejsce w Czempionacie.

 

  1. Zgłoszenia (Entries)

Zgłoszenia koni do pokazu należy przesyłać na adres:

Polski Klub Wyścigów Konnych (z dopiskiem: Polski Narodowy Pokaz Koni Arabskich)
Puławska 266
02-684 Warszawa
tel.: (22) 853 17 15
fax: (22) 852 31 29
e-mail: zgloszenia@pkwk.org

w nieprzekraczalnym terminie 5 lipca 2019 roku, według podanego niżej wzoru.

Do pobrania:

Uwaga – w formularzu należy podać nazwisko prezentera oraz nazwisko trenera.

Do formularzy należy dołączyć listę wszystkich zgłoszonych koni, co ułatwi weryfikację odbioru zgłoszeń.

Do pobrania:

 

Uwagi do zgłoszenia

– Do zgłoszeń należy dołączyć kserokopię paszportu konia (tylko strony z danymi i opisem). Wszystkie konie biorące udział w pokazie muszą mieć paszporty. Do zgłoszenia należy również dołączyć kopię lub skan dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości osoby podpisującej zgłoszenie.

– Konie zgłoszone po terminie 5 lipca lub z niepełnym danymi nie będą umieszczone w katalogu i tym samym nie będą mogły brać udziału w pokazie.

– Konie można wycofać z udziału w pokazie w terminie do 17 lipca 2019 r. bez konsekwencji finansowych. Konie zgłoszone, które nie stawią się na pokazie lub których wycofanie zostanie zgłoszone po 17 lipca 2019 roku podlegają pełnej opłacie (wpisowe + boks).

– Zgłaszający odpowiada za umieszczenie na formularzu pełnych i dokładnych danych zgłaszanego konia, zgodnych z informacjami Redakcji Ksiąg Stadnych (PASB).

– W zgłoszeniach koni na pokaz (na formularzu „lista kontrolna”) należy podać liczbę osób z obsługi (poza wystawcą), które przebywać będą na terenie Stadniny Koni Janów Podlaski podczas Polskiego Pokazu Narodowego.

 

  1. Opłaty (Fees)

Ustala się następujące opłaty:

  • 250 zł (brutto) – wpisowe od konia na pokrycie kosztów organizacyjnych
  • 307,50 zł (brutto) – opłata za boks (250 zł + 23% VAT)

Wpisowe oraz opłaty za boks należy wpłacić do dnia 5 lipca 2019 r. na konto:

Nazwa     :      Polski Klub Wyścigów Konnych
Bank         :      Bank Gospodarstwa Krajowego
Nr konta :      10 1130 1017 0020 1235 1420 0008

  • w tytule przelewu prosimy podać NAZWĘ KONIA (KONI) i NAZWISKO WŁAŚCICIELA KONIA

W wypadku, gdy wystawca nie wpłaci w/w kwoty, jego koń nie otrzyma numeru startowego i nie będzie mógł wziąć udziału w pokazie.

Polski Narodowy Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi rozgrywany jest zgodnie z „Zasadami Przeprowadzania Pokazów” Europejskiej Komisji Pokazów Koni Arabskich (EAHSC) ECAHO.

Dodatkowa informacja na temat szczepień

Obowiązujący schemat szczepień przeciwko grypie opisany jest w przepisach weterynaryjnych Polskiego Związku Jeździeckiego:

  1. a) szczepienie podstawowe:
  • pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień
  • drugie szczepienie – nie wcześniej niż 21. dnia i nie później niż 92. dnia od daty pierwszego szczepienia
  1. b) szczepienie przypominające:
  • pierwsze szczepienie przypominające w terminie przed upływem 6 miesięcy i 21 dniod drugiego szczepienia podstawowego
  • żadne szczepienie przypominające nie może się odbyć później niż na 7 dni przedprzybyciem na zawody
  • koń, który uczestniczy w zawodach po raz pierwszy musi mieć potwierdzonew paszporcie minimum szczepienie podstawowe

Powyższy schemat opisany w punkcie 3.3.2. Przepisów weterynaryjnych PZJ jest uniwersalny dla wszystkich imprez z udziałem koni.

 

Dodatkowa informacja w sprawie paszportów oraz czipów

Właściciele koni, które jeszcze nie mają paszportów, powinni jak najszybciej zwrócić się do Księgi Stadnej o wydanie paszportów, zaznaczając, że koń ma być zgłoszony na pokaz narodowy. Do wniosku musi być dołączony aktualny opis graficzny konia wystawiony przez upoważnionego lekarza weterynarii (lista lekarzy znajduje się na stronie PKWK). Ponadto konie powinny mieć wszczepiony transponder (czip). Zgodnie z Ustawą z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Art. 14-16) wszystkie konie identyfikowane po dniu 22 grudnia 2009 r. muszą być zaczipowane.

 

 

Close Menu