W pokazie mogą brać udział tylko konie arabskie czystej krwi, hodowli krajowej,zarejestrowane w Polskiej Księdze Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi – PASB. Konie, które zdobyły tytuł Czempiona Złotego i Srebrnego Medalu w pokazach typu „Title” i „A” nie mogą brać udziału w pokazie Narodowym w tej samej kategorii wiekowej do końca roku kalendarzowego, w którym zdobyły tytuł i przez dwa kolejne lata. We wszystkich klasach konie będą pokazywane w ręku, w stępie i kłusie. Rywalizacja będzie się odbywać w następujących klasach:

 • I – klacze roczne (ur. 2018),
 • II – klacze dwuletnie (ur. 2017),
 • III – klacze trzyletnie (ur. 2016),
 • IV – ogiery roczne (ur. 2018),
 • V – ogiery dwuletnie (ur. 2017),
 • VI – ogiery trzyletnie (ur. 2016),
 • VII – klacze 4-6-letnie (ur. 2013-2015, włącznie),
 • VIII – klacze 7-10-letnie (ur. 2009-2012, włącznie),
 • IX – klacze 11-letnie i starsze (ur. w lub przed 2008),
 • X – ogiery 4-6-letnie (ur. 2013-2015, włącznie),
 • XI – ogiery 7-letnie i starsze (ur. w lub przed 2012).

Konie będą oceniane pod względem typu, urody, poprawności budowy i ruchu. Każdy koń będzie oceniany indywidualnie przez trzech niezależnych sędziów, którzy nie mogą porozumiewać się podczas sędziowania. System punktacji – z połówkami punktów:

 • typ – maksymalnie 20 pkt
 • głowa i szyja – maksymalnie 20 pkt
 • kłoda – maksymalnie 20 pkt
 • nogi – maksymalnie 20 pkt
 • ruch – maksymalnie 20 pkt

Razem – maksymalnie 100 punktów.

Liczby punktów przyznane przez poszczególnych sędziów będą równocześnie ogłaszane na tabliczkach. Oceną ostateczną dla każdego konia będzie średnia punktów przyznanych przez trzech sędziów, czyli maksymalnie 100 punktów. W wypadku jednakowej liczby punktów o pierwszym miejscu zadecyduje najwyższa liczba punktów przyznana za typ. O ile ocena za typ będzie również pokrywała się u wszystkich trzech sędziów, o przyznaniu pierwszego miejsca zadecyduje wyższa ocena za ruch. Jeżeli i w tym wypadku oceny sędziów będą jednakowe, o przyznaniu wyższego miejsca zadecyduje sędzia rezerwowy.

– W wypadku zgłoszenia niewystarczającej liczby koni organizator zastrzega sobie prawo łączenia klas. Minimalna wymagana liczba zgłoszonych koni, niezbędna do utworzenia klasy wynosi 3. Organizator zastrzega sobie prawo dzielenia klas.

Wszystkie konie, które otrzymały ranking w swojej klasie, muszą wziąć udział w ceremonii rozdania nagród. O ile Komisja Dyscyplinarna nie zdecyduje inaczej, w którym to przypadku każdy przedstawiciel konia może przyjąć medal bez obecności konia. Brak konia lub jakiegokolwiek przedstawiciela konia podczas ceremonii rozdania nagród zdyskwalifikuje konia z pokazu, a jego zapis punktacji w klasie zostanie usunięty i zostanie on ukarany zgodnie z art. 16 Regulaminu Komisji Dyscyplinarnej. W przypadku dyskwalifikacji, wszystkie konie umieszczone za zdyskwalifikowanym koniem przesuną się o jedno miejsce do góry w rankingu klasy.

Czempionaty (Championships)

– Konie w czempionatach będą sędziowane według tzw. „Metody otwartej – Czempionat z Top Five” („Open method – Championship with Top 5”) podanej w Blue Book 2019.

Klacze, które zajęły pierwsze i drugie miejsca w klasie I kwalifikują się do Czempionatu Polski Klaczy Rocznych.

–  Wszystkie klacze w danym czempionacie zostaną wprowadzone na plac i ustawione w linii w kolejności numerów katalogowych i oceniane będą indywidualnie, na stój i w kłusie.
– Złota Medalistka (Czempionka), Srebrna Medalistka (Wiceczempionka), Brązowa Medalistka oraz IV i V klacz w finale (tzw. Top Five) zostaną wybrane przez Komisję Sędziów drogą pisemnego głosowania spośród wszystkich klaczy zakwalifikowanych do Czempionatu.
– Sędziowie wskażą Złotą, Srebrną i Brązową Medalistkę, oraz IV i V klacz w finale w tym samym czasie.
– Klaczom nominowanym przez sędziów przyznane zostaną punkty (w oparciu o metodę otwartą – Czempionat z Top Five/Open method – Championship with Top 5 – wyboru medalistów podaną w Blue Book 2019). O przyznaniu właściwego medalu (miejsca) zadecyduje suma punktów przyznanych przez sędziów.

 • koń nominowany do Złotego Medalu – 6 punktów
 • koń nominowany do Srebrnego Medalu – 4 punkty
 • koń nominowany do Brązowego Medalu – 3 punkty
 • koń nominowany do IV miejsca Top Five – 2 punkty
 • koń nominowany do V miejsca w Top Five– 1 punkt

– Tytuł Czempionki Klaczy Rocznych – Złoty Medal zostanie przyznany klaczy z największą liczbą głosów na tytuł Czempionki Klaczy Rocznych. W przypadku równej ilości głosów tytuł Czempionki – Złoty Medal zostanie przyznany klaczy z największą liczbą punktów.

Spośród pozostałych koni:

– Srebrny medal zostanie przyznany klaczy z największą liczbą punktów.
– Brązowy medal zostanie przyznany klaczy z drugą największą liczbą punktów.
– Czwarte miejsce w „Top Five” otrzyma klacz z trzecią najwyższą liczbą punktów.
– Piąte miejsce w „Top Five” otrzyma klacz z czwartą najwyższą liczbą punktów.

W przypadku takiej samej liczby punktów wyższe miejsce zostanie przyznane koniowi, który miał wyższą punktację w klasie. W przypadku jednakowej punktacji w klasie o pierwszym miejscu zadecyduje najwyższa liczba punktów przyznana za typ w klasie. O ile ocena za typ będzie również pokrywała się u wszystkich trzech sędziów, o przyznaniu pierwszego miejsca zadecyduje wyższa ocena za ruch w klasie. Jeżeli i w tym wypadku oceny sędziów będą jednakowe, o przyznaniu wyższego miejsca zadecyduje sędzia rezerwowy.

Ogiery, które zajęły pierwsze i drugie miejsca w klasie IV kwalifikują się do Czempionatu Polski Ogierów Rocznych.

– Wszystkie ogiery w danym czempionacie zostaną wprowadzone na plac i ustawione w linii w kolejności numerów katalogowych i oceniane będą indywidualnie, na stój i w kłusie.
– Złoty Medalista (Czempion), Srebrny Medalista (Wiceczempion), Brązowy Medalista oraz IV i V ogier w finale (tzw. Top Five) zostaną wybrani przez Komisję Sędziów drogą pisemnego głosowania spośród wszystkich ogierów zakwalifikowanych do Czempionatu.
– Sędziowie wskażą Złotego, Srebrnego i Brązowego Medalistę, oraz IV i V ogiera w finale w tym samym czasie.
– Ogierom nominowanym przez sędziów przyznane zostaną punkty (w oparciu o metodę otwartą – Czempionat z Top Five/Open method – Championship with Top 5 – wyboru medalistów podaną w Blue Book 2019). O przyznaniu właściwego medalu (miejsca) zadecyduje suma punktów przyznanych przez sędziów.

 • koń nominowany do Złotego Medalu – 6 punktów
 • koń nominowany do Srebrnego Medalu – 4 punkty
 • koń nominowany do Brązowego Medalu – 3 punkty
 • koń nominowany do IV miejsca Top Five – 2 punkty
 • koń nominowany do V miejsca w Top Five– 1 punkt

– Tytuł Czempiona Ogierów Rocznych – Złoty Medal zostanie przyznany ogierowi z największą liczbą głosów na tytuł Czempiona Ogierów Rocznych. W przypadku równej ilości głosów tytuł Czempiona – Złoty Medal zostanie przyznany ogierowi z największą liczbą punktów.

Spośród pozostałych koni:

– Srebrny medal zostanie przyznany ogierowi z największą liczbą punktów.
– Brązowy medal zostanie przyznany ogierowi z drugą największą liczbą punktów.
– Czwarte miejsce w „Top Five” otrzyma ogier z trzecią najwyższą liczbą punktów.
– Piąte miejsce w „Top Five” otrzyma ogier z czwartą najwyższą liczbą punktów.

W przypadku takiej samej liczby punktów wyższe miejsce zostanie przyznane koniowi, który miał wyższą punktację w klasie. W przypadku jednakowej punktacji w klasie o pierwszym miejscu zadecyduje najwyższa liczba punktów przyznana za typ w klasie. O ile ocena za typ będzie również pokrywała się u wszystkich trzech sędziów, o przyznaniu pierwszego miejsca zadecyduje wyższa ocena za ruch w klasie. Jeżeli i w tym wypadku oceny sędziów będą jednakowe, o przyznaniu wyższego miejsca zadecyduje sędzia rezerwowy.

Klacze, które zajęły pierwsze i drugie miejsca w klasach II i III kwalifikują się do Czempionatu Polski Klaczy Młodszych.

–  Wszystkie klacze w danym czempionacie zostaną wprowadzone na plac i ustawione w linii w kolejności numerów katalogowych i oceniane będą indywidualnie, na stój i w kłusie.
– Złota Medalistka (Czempionka), Srebrna Medalistka (Wiceczempionka), Brązowa Medalistka oraz IV i V klacz w finale (tzw. Top Five) zostaną wybrane przez Komisję Sędziów drogą pisemnego głosowania spośród wszystkich klaczy zakwalifikowanych do Czempionatu.
– Sędziowie wskażą Złotą, Srebrną i Brązową Medalistkę, oraz IV i V klacz w finale w tym samym czasie.
– Klaczom nominowanym przez sędziów przyznane zostaną punkty (w oparciu o metodę otwartą – Czempionat z Top Five/Open method – Championship with Top 5 – wyboru medalistów podaną w Blue Book 2019). O przyznaniu właściwego medalu (miejsca) zadecyduje suma punktów przyznanych przez sędziów.

 • koń nominowany do Złotego Medalu – 6 punktów
 • koń nominowany do Srebrnego Medalu – 4 punkty
 • koń nominowany do Brązowego Medalu – 3 punkty
 • koń nominowany do IV miejsca Top Five – 2 punkty
 • koń nominowany do V miejsca w Top Five– 1 punkt

– Tytuł Czempionki Klaczy Młodszych – Złoty Medal zostanie przyznany klaczy z największą liczbą głosów na tytuł Czempionki Klaczy Młodszych. W przypadku równej ilości głosów tytuł Czempionki – Złoty Medal zostanie przyznany klaczy z największą liczbą punktów.

Spośród pozostałych koni:

– Srebrny medal zostanie przyznany klaczy z największą liczbą punktów.
– Brązowy medal zostanie przyznany klaczy z drugą największą liczbą punktów.
– Czwarte miejsce w „Top Five” otrzyma klacz z trzecią najwyższą liczbą punktów.
– Piąte miejsce w „Top Five” otrzyma klacz z czwartą najwyższą liczbą punktów.

W przypadku takiej samej liczby punktów wyższe miejsce zostanie przyznane koniowi, który miał wyższą punktację w klasie. W przypadku jednakowej punktacji w klasie o pierwszym miejscu zadecyduje najwyższa liczba punktów przyznana za typ w klasie. O ile ocena za typ będzie również pokrywała się u wszystkich trzech sędziów, o przyznaniu pierwszego miejsca zadecyduje wyższa ocena za ruch w klasie. Jeżeli i w tym wypadku oceny sędziów będą jednakowe, o przyznaniu wyższego miejsca zadecyduje sędzia rezerwowy.

Ogiery, które zajęły pierwsze i drugie miejsca w klasach V i VI kwalifikują się do Czempionatu Polski Ogierów Młodszych.

– Wszystkie ogiery w danym czempionacie zostaną wprowadzone na plac i ustawione w linii w kolejności numerów katalogowych i oceniane będą indywidualnie, na stój i w kłusie.
– Złoty Medalista (Czempion), Srebrny Medalista (Wiceczempion), Brązowy Medalista oraz IV i V ogier w finale (tzw. Top Five) zostaną wybrani przez Komisję Sędziów drogą pisemnego głosowania spośród wszystkich ogierów zakwalifikowanych do Czempionatu.
– Sędziowie wskażą Złotego, Srebrnego i Brązowego Medalistę, oraz IV i V ogiera w finale w tym samym czasie.
– Ogierom nominowanym przez sędziów przyznane zostaną punkty (w oparciu o metodę otwartą – Czempionat z Top Five/Open method – Championship with Top 5 – wyboru medalistów podaną w Blue Book 2019). O przyznaniu właściwego medalu (miejsca) zadecyduje suma punktów przyznanych przez sędziów.

 • koń nominowany do Złotego Medalu – 6 punktów
 • koń nominowany do Srebrnego Medalu – 4 punkty
 • koń nominowany do Brązowego Medalu – 3 punkty
 • koń nominowany do IV miejsca Top Five – 2 punkty
 • koń nominowany do V miejsca w Top Five– 1 punkt

– Tytuł Czempiona Ogierów Młodszych – Złoty Medal zostanie przyznany ogierowi z największą liczbą głosów na tytuł Czempiona Ogierów Młodszych. W przypadku równej ilości głosów tytuł Czempiona – Złoty Medal zostanie przyznany ogierowi z największą liczbą punktów.

Spośród pozostałych koni:

– Srebrny medal zostanie przyznany ogierowi z największą liczbą punktów.
– Brązowy medal zostanie przyznany ogierowi z drugą największą liczbą punktów.
– Czwarte miejsce w „Top Five” otrzyma ogier z trzecią najwyższą liczbą punktów.
– Piąte miejsce w „Top Five” otrzyma ogier z czwartą najwyższą liczbą punktów.

W przypadku takiej samej liczby punktów wyższe miejsce zostanie przyznane koniowi, który miał wyższą punktację w klasie. W przypadku jednakowej punktacji w klasie o pierwszym miejscu zadecyduje najwyższa liczba punktów przyznana za typ w klasie. O ile ocena za typ będzie również pokrywała się u wszystkich trzech sędziów, o przyznaniu pierwszego miejsca zadecyduje wyższa ocena za ruch w klasie. Jeżeli i w tym wypadku oceny sędziów będą jednakowe, o przyznaniu wyższego miejsca zadecyduje sędzia rezerwowy.

Klacze, które zajęły pierwsze i drugie miejsca w klasach VII, VIII i IX kwalifikują się do Czempionatu Polski Klaczy Starszych.

– Wszystkie klacze w danym czempionacie zostaną wprowadzone na plac i ustawione w linii w kolejności numerów katalogowych i oceniane będą indywidualnie, na stój i w kłusie.
– Złota Medalistka (Czempionka), Srebrna Medalistka (Wiceczempionka), Brązowa Medalistka oraz IV i V klacz w finale (tzw. Top Five) zostaną wybrane przez Komisję Sędziów drogą pisemnego głosowania spośród wszystkich klaczy zakwalifikowanych do Czempionatu.
– Sędziowie wskażą Złotą, Srebrną i Brązową Medalistkę, oraz IV i V klacz w finale w tym samym czasie.
– Klaczom nominowanym przez sędziów przyznane zostaną punkty (w oparciu o metodę otwartą – Czempionat z Top Five/Open method – Championship with Top 5 – wyboru medalistów podaną w Blue Book 2019). O przyznaniu właściwego medalu (miejsca) zadecyduje suma punktów przyznanych przez sędziów.

 • koń nominowany do Złotego Medalu – 6 punktów
 • koń nominowany do Srebrnego Medalu – 4 punkty
 • koń nominowany do Brązowego Medalu – 3 punkty
 • koń nominowany do IV miejsca Top Five – 2 punkty
 • koń nominowany do V miejsca w Top Five– 1 punkt

– Tytuł Czempionki Klaczy Starszych – Złoty Medal zostanie przyznany klaczy z największą liczbą głosów na tytuł Czempionki Klaczy Starszych. W przypadku równej ilości głosów tytuł Czempionki – Złoty Medal zostanie przyznany klaczy z największą liczbą punktów.

Spośród pozostałych koni:

– Srebrny medal zostanie przyznany klaczy z największą liczbą punktów.
– Brązowy medal zostanie przyznany klaczy z drugą największą liczbą punktów.
– Czwarte miejsce w „Top Five” otrzyma klacz z trzecią najwyższą liczbą punktów.
– Piąte miejsce w „Top Five” otrzyma klacz z czwartą najwyższą liczbą punktów.

W przypadku takiej samej liczby punktów wyższe miejsce zostanie przyznane koniowi, który miał wyższą punktację w klasie. W przypadku jednakowej punktacji w klasie o pierwszym miejscu zadecyduje najwyższa liczba punktów przyznana za typ w klasie. O ile ocena za typ będzie również pokrywała się u wszystkich trzech sędziów, o przyznaniu pierwszego miejsca zadecyduje wyższa ocena za ruch w klasie. Jeżeli i w tym wypadku oceny sędziów będą jednakowe, o przyznaniu wyższego miejsca zadecyduje sędzia rezerwowy.

Ogiery, które zajęły pierwsze i drugie miejsca w klasach X i XI kwalifikują się do

Czempionatu Polski Ogierów Starszych.

– Wszystkie ogiery w danym czempionacie zostaną wprowadzone na plac i ustawione w linii w kolejności numerów katalogowych i oceniane będą indywidualnie, na stój i w kłusie.
– Złoty Medalista (Czempion), Srebrny Medalista (Wiceczempion), Brązowy Medalista oraz IV i V ogier w finale (tzw. Top Five) zostaną wybrani przez Komisję Sędziów drogą pisemnego głosowania spośród wszystkich ogierów zakwalifikowanych do Czempionatu.
– Sędziowie wskażą Złotego, Srebrnego i Brązowego Medalistę, oraz IV i V ogiera w finale w tym samym czasie.
– Ogierom nominowanym przez sędziów przyznane zostaną punkty (w oparciu o metodę otwartą – Czempionat z Top Five/Open method – Championship with Top 5 – wyboru medalistów podaną w Blue Book 2019). O przyznaniu właściwego medalu (miejsca) zadecyduje suma punktów przyznanych przez sędziów.

 • koń nominowany do Złotego Medalu – 6 punktów
 • koń nominowany do Srebrnego Medalu – 4 punkty
 • koń nominowany do Brązowego Medalu – 3 punkty
 • koń nominowany do IV miejsca Top Five – 2 punkty
 • koń nominowany do V miejsca w Top Five– 1 punkt

– Tytuł Czempiona Ogierów Starszych – Złoty Medal zostanie przyznany ogierowi z największą liczbą głosów na tytuł Czempiona Ogierów Starszych. W przypadku równej ilości głosów tytuł Czempiona – Złoty Medal zostanie przyznany ogierowi z największą liczbą punktów.

Spośród pozostałych koni:

– Srebrny medal zostanie przyznany ogierowi z największą liczbą punktów.
– Brązowy medal zostanie przyznany ogierowi z drugą największą liczbą punktów.
– Czwarte miejsce w „Top Five” otrzyma ogier z trzecią najwyższą liczbą punktów.
– Piąte miejsce w „Top Five” otrzyma ogier z czwartą najwyższą liczbą punktów.

W przypadku takiej samej liczby punktów wyższe miejsce zostanie przyznane koniowi, który miał wyższą punktację w klasie. W przypadku jednakowej punktacji w klasie o pierwszym miejscu zadecyduje najwyższa liczba punktów przyznana za typ w klasie. O ile ocena za typ będzie również pokrywała się u wszystkich trzech sędziów, o przyznaniu pierwszego miejsca zadecyduje wyższa ocena za ruch w klasie. Jeżeli i w tym wypadku oceny sędziów będą jednakowe, o przyznaniu wyższego miejsca zadecyduje sędzia rezerwowy.

– Spośród czempionów ogierów i klaczy zostanie wybrany Najlepszy Koń Pokazu – Best in Show.
– Zdobyte tytuły obowiązują do następnego Pokazu Narodowego. Konie – zdobywcy tytułu Czempiona w swojej grupie wiekowej – tracą prawo startu w tej samej grupie w latach następnych.

Wszystkie konie, które zakwalifikują się do danego Czempionatu, muszą wziąć w nim udział. O ile nie zostanie wydane zaświadczenie od lekarza weterynarii Komisji Dyscyplinarnej, brak udziału w Czempionacie zdyskwalifikuje konia z pokazu, a jego zapis punktacji i umieszczenia w klasie zostaną usunięte, a koń zostanie zdyskwalifikowany z udziału w pokazach przez okres jednego roku od daty pokazu. W przypadku dyskwalifikacji konie umieszczone za zdyskwalifikowanym koniem przesuną się w górę w klasie. Jeśli koń zostanie usunięty z ringu przez sędziów lub zabrany z ringu przez prezentera z jakiegokolwiek powodu, zostanie uznany za biorącego udział w Czempionacie.

Wszystkie konie, którym przyznano medal w danym Czempionacie, muszą wziąć udział w ceremonii wręczenia nagród. O ile Komisja Dyscyplinarna nie zdecyduje inaczej, w którym to przypadku każdy przedstawiciel konia może przyjąć medal bez obecności konia, brak konia lub jakiegokolwiek przedstawiciela konia podczas ceremonii rozdania nagród zdyskwalifikuje konia z pokazu z usunięciem zapisu wyniku w klasie i czempionacie oraz zdyskwalifikuje konia z pokazywania przez okres jednego roku od daty pokazu. W przypadku dyskwalifikacji wszystkie konie umieszczone za zdyskwalifikowanym koniem przesuną się do góry jedno miejsce w Czempionacie.

Close Menu