System sędziowania

Zasady organizacyjne i system sędziowania (Show organization and method of judging)

 • W pokazie mogą brać udział tylko konie arabskie czystej krwi, hodowli krajowej, zarejestrowane w Polskiej Księdze Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi – PASB.
 • Konie, które zdobyły tytuł Czempiona Złotego i Srebrnego Medalu w pokazach typu „Title” i „A” nie mogą brać udziału w pokazie Narodowym w tej samej kategorii wiekowej do końca roku kalendarzowego, w którym zdobyły tytuł i przez dwa kolejne lata.
 • We wszystkich klasach konie będą pokazywane w ręku, w stępie i kłusie.
 • Rywalizacja będzie się odbywać w następujących klasach::
  • I – klacze roczne (ur. 2020),
  • II – klacze dwuletnie (ur. 2019),
  • III – klacze trzyletnie (ur. 2018),
  • IV – ogiery roczne (ur. 2020),
  • V – ogiery dwuletnie (ur. 2019),
  • VI – ogiery trzyletnie (ur. 2018),
  • VII – klacze 4-6-letnie (ur. 2015-2017, włącznie),
  • VIII – klacze 7-10-letnie (ur. 2011-2014, włącznie),
  • IX – klacze 11-letnie i starsze (ur. w lub przed 2010),
  • X – ogiery 4-6-letnie (ur. 2015-2017, włącznie),
  • XI – ogiery 7-letnie i starsze (ur. w lub przed 2014).
 • Konie będą oceniane pod względem typu, urody, poprawności budowy i ruchu.

UWAGA:

Konie będą oceniane w pozycji na stój, w stępie i kłusie. Zabronione jest wykonywanie więcej niż trzech „kółek” podczas indywidualnej prezentacji konia w kłusie. Prezenter, który nie podda się temu przepisowi i zaleceniom Ringmastera, może zostać ukarany żółtą lub czerwoną kartką.

UWAGA:

Linka, na której prezentowany jest koń nie może być dłuższa niż 3 m.

 • Każdy koń będzie oceniany indywidualnie przez trzech niezależnych sędziów, którzy nie mogą porozumiewać się podczas sędziowania.
 • System punktacji – z połówkami punktów:
  • typ – maksymalnie 20 pkt
  • głowa i szyja – maksymalnie 20 pkt
  • kłoda – maksymalnie 20 pkt
  • nogi – maksymalnie 20 pkt
  • ruch – maksymalnie 20 pkt

Razem – maksymalnie 100 punktów.

Liczby punktów przyznane przez poszczególnych sędziów będą równocześnie ogłaszane na tabliczkach. Oceną ostateczną dla każdego konia będzie średnia punktów przyznanych przez trzech sędziów, czyli maksymalnie 100 punktów. W wypadku jednakowej liczby punktów o pierwszym miejscu zadecyduje najwyższa liczba punktów przyznana za typ. O ile ocena za typ będzie również pokrywała się u wszystkich trzech sędziów, o przyznaniu pierwszego miejsca zadecyduje wyższa ocena za ruch. Jeżeli i w tym wypadku oceny sędziów będą jednakowe, o przyznaniu wyższego miejsca zadecyduje sędzia wybrany losowo spośród grupy sędziów sędziujących na pokazie.

 • W wypadku zgłoszenia niewystarczającej liczby koni organizator zastrzega sobie prawo łączenia klas, jeśli ilość koni w klasie wynosi poniżej 3. Łączenie klas może się odbywać z kolejną klasą wiekową. Organizator zastrzega sobie prawo dzielenia klas, jeśli ilość koni w klasie wynosi powyżej 10.

Wszystkie konie, które wzięły udział w swojej klasie i zostały sklasyfikowane, muszą wziąć udział w ceremonii rozdania nagród, o ile Komisja Dyscyplinarna nie zdecyduje inaczej. W tym przypadku reprezentant wystawcy może przyjąć nagrodę, bez obecności konia. Brak konia lub przedstawiciela wystawcy podczas ceremonii rozdania nagród, skutkuje dyskwalifikacją konia z pokazu, unieważnieniem punktacji w klasie oraz ukaraniem zgodnie z art. 16 Regulaminu Komisji Dyscyplinarnej. W przypadku dyskwalifikacji, wszystkie konie umieszczone za zdyskwalifikowanym koniem przesuną się o jedno miejsce do góry w rankingu klasy.

Czempionaty (Championships)

 • Konie w czempionatach będą sędziowane według tzw. „Metody otwartej – Czempionat z Top Five” („Open method – Championship with Top 5”) podanej w Blue Book 2021.
 • Klacze roczne, które zajęły pierwsze, drugie i trzecie miejsca w klasie I kwalifikują się do Czempionatu Polski Klaczy Rocznych.
 • Wszystkie klacze w danym czempionacie zostaną wprowadzone na plac indywidualnie i ustawione w linii w kolejności numerów katalogowych. Konie oceniane będą na stój i w kłusie.
 • Złota Medalistka (Czempionka), Srebrna Medalistka (Wiceczempionka), Brązowa Medalistka oraz IV i V klacz w finale (tzw. Top Five) zostaną wybrane przez Komisję Sędziów drogą pisemnego głosowania spośród wszystkich klaczy zakwalifikowanych do Czempionatu.
 • Sędziowie wskażą Złotą, Srebrną i Brązową Medalistkę, oraz IV i V klacz w finale w tym samym czasie.
 • Klaczom nominowanym przez sędziów przyznane zostaną punkty (w oparciu o metodę otwartą – Czempionat z Top Five/Open method – Championship with Top 5 – wyboru medalistów podaną w Blue Book 2021). O przyznaniu właściwego medalu (miejsca) zadecyduje suma punktów przyznanych przez sędziów.
  • koń nominowany do Złotego Medalu – 6 punktów
  • koń nominowany do Srebrnego Medalu – 4 punkty
  • koń nominowany do Brązowego Medalu – 3 punkty
  • koń nominowany do IV miejsca Top Five – 2 punkty
  • koń nominowany do V miejsca w Top Five– 1 punkt
 • Tytuł Czempionki Klaczy Rocznych – Złoty Medal, zostanie przyznany klaczy z największą liczbą głosów na tytuł Czempionki Klaczy Rocznych. W przypadku równej ilości głosów tytuł Czempionki – Złoty Medal zostanie przyznany klaczy z największą liczbą punktów.

Spośród pozostałych koni:

 • Srebrny medal zostanie przyznany klaczy z największą liczbą punktów.
 • Brązowy medal zostanie przyznany klaczy z drugą największą liczbą punktów.
 • Czwarte miejsce w „Top Five” otrzyma klacz z trzecią najwyższą liczbą punktów.
 • Piąte miejsce w „Top Five” otrzyma klacz z czwartą najwyższą liczbą punktów.

W przypadku takiej samej liczby punktów wyższe miejsce zostanie przyznane koniowi, który miał wyższą punktację w klasie. W przypadku jednakowej punktacji w klasie o pierwszym miejscu zadecyduje najwyższa liczba punktów przyznana za typ w klasie. O ile ocena za typ będzie również pokrywała się u wszystkich trzech sędziów, o przyznaniu pierwszego miejsca zadecyduje wyższa ocena za ruch. Jeżeli i w tym wypadku oceny sędziów będą jednakowe, o przyznaniu wyższego miejsca zadecyduje sędzia wybrany losowo spośród grupy sędziów sędziujących na pokazie.

Ogiery roczne, które zajęły pierwsze, drugie i trzecie miejsca w klasie IV kwalifikują się do Czempionatu Polski Ogierów Rocznych.

 • Wszystkie ogiery w danym czempionacie zostaną wprowadzone na plac i ustawione w linii w kolejności numerów katalogowych i oceniane będą indywidualnie, na stój i w kłusie.
 • Złoty Medalista (Czempion), Srebrny Medalista (Wiceczempion), Brązowy Medalista oraz IV i V ogier w finale (tzw. Top Five) zostaną wybrani przez Komisję Sędziów drogą pisemnego głosowania spośród wszystkich ogierów zakwalifikowanych do Czempionatu.
 • Sędziowie wskażą Złotego, Srebrnego i Brązowego Medalistę, oraz IV i V ogiera w finale w tym samym czasie.
 • Ogierom nominowanym przez sędziów przyznane zostaną punkty (w oparciu o metodę otwartą – Czempionat z Top Five/Open method – Championship with Top 5 – wyboru medalistów podaną w Blue Book 2021). O przyznaniu właściwego medalu (miejsca) zadecyduje suma punktów przyznanych przez sędziów.
  • koń nominowany do Złotego Medalu – 6 punktów
  • koń nominowany do Srebrnego Medalu – 4 punkty
  • koń nominowany do Brązowego Medalu – 3 punkty
  • koń nominowany do IV miejsca Top Five – 2 punkty
  • koń nominowany do V miejsca w Top Five– 1 punkt
 • Tytuł Czempiona Ogierów Rocznych – Złoty Medal zostanie przyznany ogierowi z największą liczbą głosów na tytuł Czempiona Ogierów Rocznych. W przypadku równej ilości głosów tytuł Czempiona – Złoty Medal zostanie przyznany ogierowi z największą liczbą punktów.

Spośród pozostałych koni:

 • Srebrny medal zostanie przyznany ogierowi z największą liczbą punktów.
 • Brązowy medal zostanie przyznany ogierowi z drugą największą liczbą punktów.
 • Czwarte miejsce w „Top Five” otrzyma ogier z trzecią najwyższą liczbą punktów.
 • Piąte miejsce w „Top Five” otrzyma ogier z czwartą najwyższą liczbą punktów.

W przypadku takiej samej liczby punktów wyższe miejsce zostanie przyznane koniowi, który miał wyższą punktację w klasie. W przypadku jednakowej punktacji w klasie o pierwszym miejscu zadecyduje najwyższa liczba punktów przyznana za typ w klasie. O ile ocena za typ będzie również pokrywała się u wszystkich trzech sędziów, o przyznaniu pierwszego miejsca zadecyduje wyższa ocena za ruch. Jeżeli i w tym wypadku oceny sędziów będą jednakowe, o przyznaniu wyższego miejsca zadecyduje sędzia wybrany losowo spośród grupy sędziów sędziujących na pokazie.

Klacze, które zajęły pierwsze i drugie miejsca w klasach II i III kwalifikują się do Czempionatu Polski Klaczy Młodszych.

 • Wszystkie klacze w danym czempionacie zostaną wprowadzone na plac i ustawione w linii w kolejności numerów katalogowych i oceniane będą indywidualnie, na stój i w kłusie.
 • Złota Medalistka (Czempionka), Srebrna Medalistka (Wiceczempionka), Brązowa Medalistka oraz IV i V klacz w finale (tzw. Top Five) zostaną wybrane przez Komisję Sędziów drogą pisemnego głosowania spośród wszystkich klaczy zakwalifikowanych do Czempionatu.
 • Sędziowie wskażą Złotą, Srebrną i Brązową Medalistkę, oraz IV i V klacz w finale w tym samym czasie.
 • Klaczom nominowanym przez sędziów przyznane zostaną punkty (w oparciu o metodę otwartą – Czempionat z Top Five/Open method – Championship with Top 5 – wyboru medalistów podaną w Blue Book 2021). O przyznaniu właściwego medalu (miejsca) zadecyduje suma punktów przyznanych przez sędziów.
  • koń nominowany do Złotego Medalu – 6 punktów
  • koń nominowany do Srebrnego Medalu – 4 punkty
  • koń nominowany do Brązowego Medalu – 3 punkty
  • koń nominowany do IV miejsca Top Five – 2 punkty
  • koń nominowany do V miejsca w Top Five– 1 punkt
 • Tytuł Czempionki Klaczy Młodszych – Złoty Medal zostanie przyznany klaczy z największą liczbą głosów na tytuł Czempionki Klaczy Młodszych. W przypadku równej ilości głosów tytuł Czempionki – Złoty Medal zostanie przyznany klaczy z największą liczbą punktów.

Spośród pozostałych koni:

 • Srebrny medal zostanie przyznany klaczy z największą liczbą punktów.
 • Brązowy medal zostanie przyznany klaczy z drugą największą liczbą punktów.
 • Czwarte miejsce w „Top Five” otrzyma klacz z trzecią najwyższą liczbą punktów.
 • Piąte miejsce w „Top Five” otrzyma klacz z czwartą najwyższą liczbą punktów.

W przypadku takiej samej liczby punktów wyższe miejsce zostanie przyznane koniowi, który miał wyższą punktację w klasie. W przypadku jednakowej punktacji w klasie o pierwszym miejscu zadecyduje najwyższa liczba punktów przyznana za typ w klasie. O ile ocena za typ będzie również pokrywała się u wszystkich trzech sędziów, o przyznaniu pierwszego miejsca zadecyduje wyższa ocena za ruch w klasie. Jeżeli i w tym wypadku oceny sędziów będą jednakowe, o przyznaniu wyższego miejsca zadecyduje sędzia wybrany losowo spośród grupy sędziów sędziujących na pokazie.

Ogiery, które zajęły pierwsze, drugie i trzecie miejsca w klasach V i VI kwalifikują się do Czempionatu Polski Ogierów Młodszych.

 • Wszystkie ogiery w danym czempionacie zostaną wprowadzone na plac i ustawione w linii w kolejności numerów katalogowych i oceniane będą indywidualnie, na stój i w kłusie.
 • Złoty Medalista (Czempion), Srebrny Medalista (Wiceczempion), Brązowy Medalista oraz IV i V ogier w finale (tzw. Top Five) zostaną wybrani przez Komisję Sędziów drogą pisemnego głosowania spośród wszystkich ogierów zakwalifikowanych do Czempionatu.
 • Sędziowie wskażą Złotego, Srebrnego i Brązowego Medalistę, oraz IV i V ogiera w finale w tym samym czasie.
 • Ogierom nominowanym przez sędziów przyznane zostaną punkty (w oparciu o metodę otwartą – Czempionat z Top Five/Open method – Championship with Top 5 – wyboru medalistów podaną w Blue Book 2021). O przyznaniu właściwego medalu (miejsca) zadecyduje suma punktów przyznanych przez sędziów.
  • koń nominowany do Złotego Medalu – 6 punktów
  • koń nominowany do Srebrnego Medalu – 4 punkty
  • koń nominowany do Brązowego Medalu – 3 punkty
  • koń nominowany do IV miejsca Top Five – 2 punkty
  • koń nominowany do V miejsca w Top Five– 1 punkt
 • Tytuł Czempiona Ogierów Młodszych – Złoty Medal zostanie przyznany ogierowi z największą liczbą głosów na tytuł Czempiona Ogierów Młodszych. W przypadku równej ilości głosów tytuł Czempiona – Złoty Medal zostanie przyznany ogierowi z największą liczbą punktów.

Spośród pozostałych koni:

 • Srebrny medal zostanie przyznany ogierowi z największą liczbą punktów.
 • Brązowy medal zostanie przyznany ogierowi z drugą największą liczbą punktów.
 • Czwarte miejsce w „Top Five” otrzyma ogier z trzecią najwyższą liczbą punktów.
 • Piąte miejsce w „Top Five” otrzyma ogier z czwartą najwyższą liczbą punktów.

W przypadku takiej samej liczby punktów wyższe miejsce zostanie przyznane koniowi, który miał wyższą punktację w klasie. W przypadku jednakowej punktacji w klasie o pierwszym miejscu zadecyduje najwyższa liczba punktów przyznana za typ w klasie. O ile ocena za typ będzie również pokrywała się u wszystkich trzech sędziów, o przyznaniu pierwszego miejsca zadecyduje wyższa ocena za ruch. Jeżeli i w tym wypadku oceny sędziów będą jednakowe, o przyznaniu wyższego miejsca zadecyduje sędzia wybrany losowo spośród grupy sędziów sędziujących na pokazie.

Klacze, które zajęły pierwsze i drugie miejsca w klasach VII, VIII i IX kwalifikują się do Czempionatu Polski Klaczy Starszych.

 • Wszystkie klacze w danym czempionacie zostaną wprowadzone na plac i ustawione w linii w kolejności numerów katalogowych i oceniane będą indywidualnie, na stój i w kłusie.
 • Złota Medalistka (Czempionka), Srebrna Medalistka (Wiceczempionka), Brązowa Medalistka oraz IV i V klacz w finale (tzw. Top Five) zostaną wybrane przez Komisję Sędziów drogą pisemnego głosowania spośród wszystkich klaczy zakwalifikowanych do Czempionatu.
 • Sędziowie wskażą Złotą, Srebrną i Brązową Medalistkę, oraz IV i V klacz w finale w tym samym czasie.
 • Klaczom nominowanym przez sędziów przyznane zostaną punkty (w oparciu o metodę otwartą – Czempionat z Top Five/Open method – Championship with Top 5 – wyboru medalistów podaną w Blue Book 2021). O przyznaniu właściwego medalu (miejsca) zadecyduje suma punktów przyznanych przez sędziów.
  • koń nominowany do Złotego Medalu – 6 punktów
  • koń nominowany do Srebrnego Medalu – 4 punkty
  • koń nominowany do Brązowego Medalu – 3 punkty
  • koń nominowany do IV miejsca Top Five – 2 punkty
  • koń nominowany do V miejsca w Top Five– 1 punkt
 • Tytuł Czempionki Klaczy Starszych – Złoty Medal zostanie przyznany klaczy z największą liczbą głosów na tytuł Czempionki Klaczy Starszych. W przypadku równej ilości głosów tytuł Czempionki – Złoty Medal zostanie przyznany klaczy z największą liczbą punktów.

Spośród pozostałych koni:

 • Srebrny medal zostanie przyznany klaczy z największą liczbą punktów.
 • Brązowy medal zostanie przyznany klaczy z drugą największą liczbą punktów.
 • Czwarte miejsce w „Top Five” otrzyma klacz z trzecią najwyższą liczbą punktów.
 • Piąte miejsce w „Top Five” otrzyma klacz z czwartą najwyższą liczbą punktów.

W przypadku takiej samej liczby punktów wyższe miejsce zostanie przyznane koniowi, który miał wyższą punktację w klasie. W przypadku jednakowej punktacji w klasie o pierwszym miejscu zadecyduje najwyższa liczba punktów przyznana za typ w klasie. O ile ocena za typ będzie również pokrywała się u wszystkich trzech sędziów, o przyznaniu pierwszego miejsca zadecyduje wyższa ocena za ruch w klasie. Jeżeli i w tym wypadku oceny sędziów będą jednakowe, o przyznaniu wyższego miejsca zadecyduje sędzia wybrany losowo spośród grupy sędziów sędziujących na pokazie.

Ogiery, które zajęły pierwsze i drugie miejsca w klasach X i XI kwalifikują się do Czempionatu Polski Ogierów Starszych.

 • Wszystkie ogiery w danym czempionacie zostaną wprowadzone na plac i ustawione w linii w kolejności numerów katalogowych i oceniane będą indywidualnie, na stój i w kłusie.
 • Złoty Medalista (Czempion), Srebrny Medalista (Wiceczempion), Brązowy Medalista oraz IV i V ogier w finale (tzw. Top Five) zostaną wybrani przez Komisję Sędziów drogą pisemnego głosowania spośród wszystkich ogierów zakwalifikowanych do Czempionatu.
 • Sędziowie wskażą Złotego, Srebrnego i Brązowego Medalistę, oraz IV i V ogiera w finale w tym samym czasie.
 • Ogierom nominowanym przez sędziów przyznane zostaną punkty (w oparciu o metodę otwartą – Czempionat z Top Five/Open method – Championship with Top 5 – wyboru medalistów podaną w Blue Book 2021). O przyznaniu właściwego medalu (miejsca) zadecyduje suma punktów przyznanych przez sędziów.
  • koń nominowany do Złotego Medalu – 6 punktów
  • koń nominowany do Srebrnego Medalu – 4 punkty
  • koń nominowany do Brązowego Medalu – 3 punkty
  • koń nominowany do IV miejsca Top Five – 2 punkty
  • koń nominowany do V miejsca w Top Five– 1 punkt
 • Tytuł Czempiona Ogierów Starszych – Złoty Medal zostanie przyznany ogierowi z największą liczbą głosów na tytuł Czempiona Ogierów Starszych. W przypadku równej ilości głosów tytuł Czempiona – Złoty Medal zostanie przyznany ogierowi z największą liczbą punktów.

Spośród pozostałych koni:

 • Srebrny medal zostanie przyznany ogierowi z największą liczbą punktów.
 • Brązowy medal zostanie przyznany ogierowi z drugą największą liczbą punktów.
 • Czwarte miejsce w „Top Five” otrzyma ogier z trzecią najwyższą liczbą punktów.
 • Piąte miejsce w „Top Five” otrzyma ogier z czwartą najwyższą liczbą punktów.

W przypadku takiej samej liczby punktów wyższe miejsce zostanie przyznane koniowi, który miał wyższą punktację w klasie. W przypadku jednakowej punktacji w klasie o pierwszym miejscu zadecyduje najwyższa liczba punktów przyznana za typ w klasie. O ile ocena za typ będzie również pokrywała się u wszystkich trzech sędziów, o przyznaniu pierwszego miejsca zadecyduje wyższa ocena za ruch. Jeżeli i w tym wypadku oceny sędziów będą jednakowe, o przyznaniu wyższego miejsca zadecyduje sędzia wybrany losowo spośród grupy sędziów sędziujących na pokazie.

 • Spośród wszystkich czempionów (Złotych Medalistów) ogierów i klaczy zostanie wybrany Najlepszy Koń Pokazu – Best in Show.
 • Zdobyte tytuły obowiązują do następnego Pokazu Narodowego. Konie – zdobywcy tytułu Czempiona w swojej grupie wiekowej – tracą prawo startu w tej samej grupie w latach następnych.

Wszystkie konie, które zakwalifikują się do danego Czempionatu, muszą wziąć w nim udział, o ile nie zostanie wydane zaświadczenie od lekarza weterynarii Komisji Dyscyplinarnej.

Wszystkie konie, które wzięły udział w Czempionacie, muszą wziąć udział w ceremonii rozdania nagród, o ile Komisja Dyscyplinarna nie zdecyduje inaczej.  W tym przypadku reprezentant wystawcy może przyjąć nagrodę, bez obecności konia.  Brak konia lub przedstawiciela wystawcy podczas ceremonii rozdania nagród, skutkuje dyskwalifikacją konia z pokazu, unieważnieniem punktacji w klasie oraz  wyników w Czempionacie a także  ukaraniem zgodnie z art. 16 Regulaminu Komisji Dyscyplinarnej. W przypadku dyskwalifikacji, wszystkie konie umieszczone za zdyskwalifikowanym koniem przesuną się o jedno miejsce do góry w rankingu.