Zawieszenie sprzedaży biletów i zaproszeń

logo_pride_of_polan_2021
Share on facebook
Share on twitter

Szanowni Państwo,

w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 maja 2021 poz. 957 („Rozporządzenie”) zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii:

jesteśmy zobligowani (z dniem dzisiejszym) do wstrzymania sprzedaży zaproszeń/biletów. W pierwszej kolejności możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu Organizator zapewni osobom zgłaszającym udział koni w Wydarzeniu tj. hodowcom/ właścicielom oraz kupcom z wpłaconym wadium a także oficjalnym gościom. Pozostała pula wolnych miejsc zostanie rozdysponowana wśród osób, które dokonały rezerwacji w kolejności nadesłania zgłoszeń. Organizator zastrzega możliwość zmiany w/w zasad w przypadku ogłoszenia kolejnego rozporządzeniem Rady Ministrów zmieniającego Rozporządzenie obecnie obowiązujące.